Robiť niečo pre spasenie iných - 31. január - evs.sk

Zamyslenia

Robiť niečo pre spasenie iných – 31. január
31. januára 2022
Play

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Evanjelium podľa Jána 20:21

Keby Pán Ježiš zobral svojich učeníkov so sebou do neba, keď bolo spasenie dokonané, a keby zobral do neba Pavla hneď potom, ako uveril v Damasku, nebolo by dnes na svete ani jedného kresťana.

Pán Ježiš tu musel zanechať svojich učeníkov, aj Pavla, aby spasenie, ktoré bolo dokonané, mohlo pôsobiť na dobré aj pre ostatných ľudí. Keby sme rozprávali po ľudsky, tak by sme museli povedať, že pre Pána Ježiša nebolo ľahké zanechať svojich veriacich v tomto zlom svete. Vedel, že svet ich bude nenávidieť, pretože im dal svoje Slovo, že budú pre Neho prenasledovaní, niektorí až na smrť. Preto vo svojej modlitbe hovorí Otcovi: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.“ (J 17:15)

Bez svedectiev učeníkov by nebolo Božie kráľovstvo medzi nami.

Tento fakt osvetľuje skutočnosť, prečo žijeme my ako kresťania v tomto svete. Nežijeme pre seba. My, ktorí sme skrze Ježišovu smrť na kríži spasení, už nežijeme pre seba, ale pre Neho, ktorý zomrel za nás a vstal z mŕtvych. Znamená to, že nás Pán Ježiš potrebuje, aby prostredníctvom nás vložil Slovo o zmierení do sŕdc ďalších ľudí.

Toto nám hovorí, ako môžeme slúžiť Pánovi Ježišovi tu na tomto svete. Hovorí to aj tom, ako môžeme získať ostatných ľudí pre Ježiša. Deje sa to tak, že im prinášame Slovo o Pánovi Ježišovi, aby sa ich Boh skrze svojho Ducha mohol dotknúť.

Niekto má zvláštny dar zvestovať a písať Božie Slovo. Ale väčšina ľudí nemá tento dar milosti. No aj keď takýto dar nemáš, aj tak môžeš prinášať Božie Slovo ľuďom, ktorí nemajú spoločenstvo s Pánom Ježišom. Môžeš rozdávať brožúrky, rozširovať kresťanskú literatúru, môžeš podporovať a povzbudzovať tých, ktorí zvestujú evanjelium, atď. Môžeš tiež pozvať ľudí zo sveta, aby sa s tebou zúčastnili akcie, kde sa zvestuje Božie Slovo.

Dôležité je, aby si robil niečo pre spasenie iných!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.