Skloň sa pred Bohom - 31. máj - evs.sk

Zamyslenia

Skloň sa pred Bohom – 31. máj
31. mája 2022
Play

„I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:4

Boh sa k človeku stavia tak, ako sa k Nemu stavia človek.

„Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne.“ (Ž 18:26–27)

Keď kresťan prijíma napomínanie a skláňa sa pred Bohom, keď k nemu hovorí o jeho hriechu, Boh ochraňuje jeho cesty.

No keď kresťan začne uprednostňovať svoju vlastnú cestu pred napomenutím, ktoré mu do srdca o jeho hriechu dáva Boh, vtedy ho Boh vedie do pokušenia. Vtedy sa s kresťanom dejú zlé veci. Končí tam, kde končia bezbožníci. (Ž 146:9) Všetkých bezbožníkov Boh ničí. (Ž 145:20)

Pán Ježiš nechce, aby sa toto stalo tým, ktorí v Neho veria. Preto nás naučil modliť sa: „I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“

Táto modlitba je vypočutá v nebi. Pán ochraňuje všetkých, ktorí v Neho vkladajú svoju dôveru. Ale musíme byť aktívni aj my. Musíme byť opatrní a zďaleka obchádzať všetky možné pokušenia.

Mnohým pokušeniam sa ale nevyhneme. Nedá sa im vyhnúť, pretože žijeme v zlom a voči Bohu nepriateľskom svete, a pretože máme staré, Bohu nepriateľské telo. Sme pokúšaní zvonku aj zvnútra. „Každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“ (Jk 1:14) Ale môžeme počítať s Pánovou pomocou a záchranou pred všetkými pokúšaniami, keď sa od nich dištancujeme.

Ale ak do nich vchádzame z vlastnej vôle, s povýšenosťou, a nechceme sa nechať vystríhať Božím Duchom, sme na ceste k pádu.

Preto sa modlime k Bohu, aby nás chránil pred zlom a dal nám srdce obrátené k Pánovi Ježišovi. „Hospodin chráni všetkých, ktorí Ho milujú.“ (Ž 145:20)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.