Živá prítomnosť - 1. jún - evs.sk

Zamyslenia

Živá prítomnosť – 1. jún
1. júna 2022
Play

„… ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.“ (L 2:32)

Ak by sme mohli pozerať cez mohutný ďalekohľad alebo počuť elektrickú rezonanciu, boli by sme schopní počuť a vidieť kovové hviezdy, ktoré za posledné roky Rusko a Amerika vyslali do vesmíru. Žiadna z týchto umelých hviezd nepriniesla svetu pokoj. Avšak Božia hviezda zasľúbila pokoj celému svetu, ak tomu ľudia budú veriť a dôverovať.

Príliš často prinášajú umelé hviezdy strach a úzkosť. Náš prístrojový raj, zavesený v pekle medzinárodnej neistoty, nám určite neponúka šťastie, o ktorom snívalo minulé storočie.

Hviezda je však stále na oblohe. Vo vzduchu znie stále pieseň. A Ježiš Kristus žije. On je s nami, živo prítomný, aby porazil zúfalstvo, dodal nám nádej, odpustil hriechy, zobral našu osamelosť a zmieril nás s Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj pokoj zasahuje všetkých, ktorí Ťa milujú a dôverujú Ti, živý Pán Ježiš. Milovaný Spasiteľ, chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.