Sme Božie deti - 2. september - evs.sk

Zamyslenia

Sme Božie deti – 2. september
2. septembra 2021
Play

Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi…“ (1J 3:1)

Ako Božie deti sme na Bohu závislí. Biblia vraví: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“ Závislé deti strávia málo času starosťami o jedlo, oblečenie a bývanie. Predpokladajú, a majú na to právo, že všetko im poskytnú ich rodičia. Pretože Boh je zodpovedný za naše blaho, povedal nám, aby sme všetky starosti uvalili na Neho, lebo On sa o nás stará.

Pretože sme na Bohu závislí, Ježiš povedal: „Nech sa vám srdce nestrachuje.“ Boh vraví: „Ja sa postarám o bremeno – ani naňho nepomysli –, prenechaj ho mne.“ Závislé deti nezaostávajú v žiadosti o láskavosti. Neboli by normálne, ak by odvážne neprezradili svoje potreby. Boh si je silno vedomý toho, že naplnenie našich životných potrieb závisí od Neho. Z toho dôvodu vyhlásil: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“

Modlitba dňa

Aké nádherné, všemohúci Otče, že v závislosti na Tebe sa môžem spoľahnúť, že zoberieš bremeno môjho srdca!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.