Odpočinutie - 27. február - evs.sk

Zamyslenia

Odpočinutie – 27. február
27. februára 2022
Play

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Evanjelium podľa Matúša 11:28

Pán Ježiš nás pozýva so zasľúbením. Pozýva všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení.

Vystihuje to mnohých ľudí. Ak je niečo, čo ľudí môže charakterizovať, tak sú to práve slová o námahe a preťažení. Ale každý človek si to nemusí uvedomovať. Len tí, ktorí sú z pravdy a neospravedlňujú alebo nepodceňujú svoj hriech, vedia, čo to v skutočnosti znamená, namáhať sa s bremenom, ktoré je pre nás ľudí nemožné uniesť.

Bremenom je v prvom rade náš hriech, nevera, to, že sme sa odvrátili od Božích zákonov a nariadení, naša nečestnosť, povyšovanie, závisť, nenávisť, zlo, nečistota, a mnoho iného. Ale sú aj iné veci, ktoré nezvládame. Choroba, utrpenie, ponižovanie od iných, krivda a podobné veci, ktoré robia zo života príliš ťažké bremeno.

Pán Ježiš pozýva práve takýchto ľudí, aby prišli k Nemu!

Plným právom sa o Pánovi Ježišovi hovorí ako o tom, kto ’dokáže niesť’.

On niesol naše hriechy na svojom tele a na dreve kríža za ne trpel. Niesol naše bolesti a slabosť, hovorí Božie Slovo. Niesol všetko, čo je pre nás neprekonateľné. Preto z nás sníma bremeno a dáva odpočinutie tým, ktorí k Nemu prichádzajú a dôverujú Jeho Slovu a zasľúbeniam.

Prijal si túto Ježišovu ponuku?

„Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ (Ž 50:15)

„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.“ (1Pt 5:7)

Týmto zasľúbeniam môžeš dôverovať. Každý, kto dôveruje všetkým Ježišovým slovám, toho Pán Ježiš nesklame.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.