Svetlo sveta - 26. december - evs.sk

Zamyslenia

Svetlo sveta – 26. december
26. decembra 2023
Play

„Hospodin je mojím svetlom a spásou…“  (Ž 27:1)

V kostole na maličkom ostrove Nguna, ktorý je súčasťou súostrovia Nové Hebridy, visí na stene fotka Petra Milna, zakladateľa kostola. Pod fotkou sú napísané slová: „Keď prišiel, nebolo tu žiadne svetlo. Keď zomrel, nebola tu žiadna tma.“ Keď Kristus prišiel na tento svet, nebolo tu žiadne svetlo. Matúš o Ňom (citujúc Izaiáša) povedal: „Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo.“ (Mt 4:16) Harry Lauder raz povedal, že keď bol ešte malý chlapec, vždy vedel, kde sa nachádza lampár „podľa cestičky svetla, ktorú za sebou nechával.“ Kristus bol taký nebeský lampár. Kamkoľvek šiel, polnočná tma hriechu a beznádeje pred Ním mizla.

Modlitba dňa

Moje srdce a duša Ťa chváli, môj vzkriesený Spasiteľ, za svetlo, ktoré preniká aj tú najhustejšiu tmu a premieňa naše životy Tvojou láskou.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.