Tajomstvo duchovného úspechu - 5. máj - evs.sk

Zamyslenia

Tajomstvo duchovného úspechu – 5. máj
5. mája 2022
Play

„Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ (Jk 1:22)

Zažil si niekedy deň, keď sa ti zdalo, akoby sa na teba ľudia pozerali s úsmevom, ba dokonca akoby sa na tebe smiali? Potom si sa zbadal v zrkadle a zistil si prečo. Mal si niečo medzi zubami. Net divu, že sa usmievali.

Zrkadlo ti len prezradilo pravdu. Ty si zrazu videl to, čo videli všetci. Potom si mal na výber: ignorovať problém a nechať to tam, alebo sa očistiť.

Biblia je v mnohom ako zrkadlo. Prezrádza nám pravdu o nás. Jakub napísal: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je.“ (Jak 1:22-24)

Nie je to len záležitosť počúvania Božieho slova, ale konania toho, čo hovorí. Biblia musí byť modelom pre náš život a zmýšľanie. Zažijeme problémy, rodinné konflikty, pokušenia, choroby alebo sa nám môže prihodiť čokoľvek iné. Nedokážeme tomu zabrániť. Ak sme však v Božom slove, kráčame v Ježišovej blízkosti a v spoločenstve s Božím ľudom, potom budeme mať zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme prichádzajúcim výzvam dokázali čeliť. Môžeš si byť istý, že výzvy prídu.

Venuj sa uctievaniu Boha, vyznávaj mu svoje hriechy a počúvaj Jeho slovo. Božie slovo ti má čo povedať. Tráv čas v Božom slove ráno, poobede a večer. Zotrvávaj v ňom. To je tajomstvo duchovného úspechu. Jednoducho rob svoju časť a potom sleduj, ako ťa Boh požehná.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.