Človek Ježiš Kristus - 17. jún - evs.sk

Zamyslenia

Človek Ježiš Kristus – 17. jún
17. júna 2024
Play

„Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“ Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2:5-6

V týchto slovách je niečo, čo si musíme pozorne všimnúť. Je tu zdôraznené, že prostredníkom medzi Bohom a nami je človek: „človek Ježiš Kristus.“

Vždy máme ťažkosti nájsť človeka, na ktorého sa môžeme obrátiť, ktorý nám rozumie, a ktorý s nami cíti. Potrebujeme niekoho, kto pozná našu situáciu a naše ťažkosti z vlastnej skúsenosti.

Takého prostredníka medzi Bohom a nami máme v Pánovi Ježišovi. Musí nám byť jasné, že keď sa modlíme k Pánovi Ježišovi, tak sa modlíme k človeku. Ale tento človek je zároveň Bohom. Reprezentuje pred nami Boha a nás pred Bohom.

Nie je daný žiaden iný prostredník. Medzi nás a Boha nesmie okrem Neho nikto a nič iné prísť. Aj keby sme mali prísť pred Boha len s tým najlepším, čo sme kedy vykonali, aj tak by sme boli stratení.

Nemáme nič, čím si môžeme získať Boha. Nestačí ani to najlepšie, čo On v nás vykonal, pretože je to spolu zmiešané s naším starým človekom.

Ale medzi nami a Bohom stojí Ježiš Kristus!

On sa za nás vydal ako výkupné. Vykúpil pre nás slobodu z našich hriechov. On je dokonalým pred Bohom. On je Boh.

Náš prostredník nie je vzdialený, nie je niekde ďaleko. Je blízko všetkým tým, ktorí na Neho volajú. Kedykoľvek sa na Neho obrátiš, počítaj s tým, že sa rozprávaš s Tým, ktorý sa o teba stará, ktorý ti rozumie, ktorý za teba nesie zodpovednosť a ktorý je ti na pomoc.

Toto ti v tvojej modlitbe dá odvahu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.