Trpezlivý pre naše dobro - 31. august - evs.sk

Zamyslenia

Trpezlivý pre naše dobro – 31. august
31. augusta 2023
Play

„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:9)

Keď ide o tému štúdia biblických proroctiev, niekedy nám uniká podstata. Môžeme byť posadnutí vecami, o ktorých si myslíme, že sú naplnením biblického proroctva, ale v skutočnosti ním nie sú. Zabúdame, že biblické proroctvo nie je dané na to, aby nafukovalo naše mozgy, ale aby rozširovalo naše srdcia.

Ak skutočne chápeme, o čom je biblické proroctvo, malo by nás to viesť k tomu, aby sme chceli žiť zbožným životom. Pán sa na planétu Zem nevráti neskoro. Len je s nami trpezlivý.

Tu je to, čo hovorí Biblia: „Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:9)

Boh čaká. Spomínam si, ako začiatkom 70. rokov minulého storočia všetci hovorili o Ježišovom návrate. Modlili sme sa: „Príď Pane Ježiši!“ Nie ste radi, že na naše modlitby neodpovedal? Veď od roku 1970 prišlo ku Kristovi oveľa viac ľudí.

Verím, že niekto, kto dnes niekde chodí po Zemi, bude posledným človekom, ktorý uverí, kým Pán povolá svoju Cirkev domov do neba. Túto udalosť často nazývame vytrhnutím Cirkvi. Keď apoštol Pavol písal o tejto udalosti, vravel: „lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi.“ (1Tes 4:16)

Keby ste vedeli, kto je posledný človek, ktorý musí uveriť v Krista pred Jeho návratom, bolo by lákavé vyvinúť na tohto človeka menší tlak, však? Predstavte si, že sa s týmto človekom podelíte o evanjelium a privediete ho ku Kristovi, a zrazu sme všetci v nebi!

Boh čaká na ďalších ľudí, ktorí uveria.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.