Upriam svoj zrak na loptičku - 17. marec - evs.sk

Zamyslenia

Upriam svoj zrak na loptičku – 17. marec
17. marca 2022
Play

Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou.“ (F 3:13)

Prednedávnom sa ma jeden z priateľov, ktorý je veľmi dobrý golfista, snažil naučiť, ako robiť správny golfový švih. Stalo sa mi, že som úplne minul loptičku, čo bolo veľmi zahanbujúce. Neskôr som sa rozprával s niekým, kto už dlhšie hral golf, a opýtal som sa ho: „Ako dlho mi bude trvať, kým sa stanem dostatočne kompetentným golfistom, kedy sa za seba nebudem musieť na golfovom kurte hanbiť?“

„Netuším,“ odpovedal. „Tri, možno štyri roky.“

Pomyslel som si: „Na to zabudni.“

Určité športy vyžadujú, aby si svoj zrak upriamil na loptičku. Rovnaká pravda platí aj v živote. V manželstve musíš svoj zrak upriamiť na loptičku. Znamená to, že musíš neustále robiť veci, ktoré posilnia tvoje manželstvo. Nebuď len reaktívny, buď proaktívny. Buď najlepším manželom, akým môžeš byť. Buď najlepšou manželkou, akou môžeš byť. Rozdúchavaj plamene vašej lásky. Nezanedbávaj to.

Je to rovnaká pravda aj v službe. Ak ťa Boh povolal do služby, upriam svoj zrak na loptičku. Nezaspi na vavrínoch. Nechoď len stálou rýchlosťou. Buď proaktívny, hľadaj spôsoby, ako byť efektívnejší v službe, ktorú robíš. V našom zbore to berieme veľmi vážne. Vždy sa snažíme byť čo najefektívnejší. A je to pravda o mnohých ďalších veciach v živote.

Je to pravda o kresťanskom živote. Nie sú to vždy len hriešne veci, ktoré narúšajú naše zameranie. Niekedy sú to naše voľby, ktoré sa zdajú byť v poriadku. Keď uprednostníme to, čo je naliehavé pred tým, čo je dôležité. Keď si zvolíme niečo dobré, no nie to najlepšie. Keď si namiesto dlhodobého vyberieme niečo krátkodobé. Preto buď opatrný. Vo chvíli, keď loptičke prestaneš venovať pozornosť, keď si dáš trochu pohov, dávaš priestor pádu. Neustále sa hýb vpred, neprestávaj rásť, vzdelávaj sa a buď viac ako Ježiš.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.