Život na Božiu slávu - 1. január - evs.sk

Zamyslenia

Život na Božiu slávu – 1. január
1. januára 2023
Play

„Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ (Ž 90:12)

Kde sa dnes vo svojom živote nachádzaš? Si v rannom, popoludňajšom alebo večernom období?

Ja si, samozrejme, uvedomujem, že sa blížim ku koncu svojho životného behu. Neviem, koľko rokov ešte budem žiť, alebo koľko rokov služby ešte budem mať. Ale viem, že nie som na jeho začiatku.

Tí, ktorí sú mladí, povedia: „Som v ráne svojho života.“

Avšak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy ťa Pán zavolá domov. Môj syn Christopher mal len 33 rokov, keď bol nečakane povolaný domov do neba. Takže nie vždy vieme, kde sa v pretekoch života nachádzame.

Práve preto chceme byť pripravení na stretnutie s Bohom. Musíme si uvedomiť, že Ježiš za nás zomrel na kríži, a preto sa musíme odvrátiť od svojich hriechov a požiadať ho, aby vstúpil do nášho života. Potom nájdeme zmysel a cieľ života, ktorý sme hľadali. A nielen to – budeme mať aj nádej na posmrtný život.

Takže, akú zmenu prináša tvoj život? Aký odkaz zanechávaš?

Modlím sa, aby si žil životom, ktorý je hodný nasledovania. Corrie ten Boomová bola veľmi zbožná žena, ktorá počas holokaustu vytrpela strašné veci vrátane väznenia v koncentračnom tábore Ravensbruck, a prežila to, aby rozpovedala svoj príbeh. Urobila toto vyhlásenie: „Meradlom života napokon nie je jeho trvanie, ale jeho darovanie.“

Myslíme si, že úspechom je dlhý život. Dlhý život možno úspechom je – ak je žitý na Božiu slávu. Ale aj keď je to krátky život, ak je prežitý na Božiu slávu, stále je to úspech. Nejde o dĺžku trvania, ale o darovanie.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.