Večera Pánova - 23. október - evs.sk

Zamyslenia

Večera Pánova – 23. október
23. októbra 2022
Play

„Títo zotrvávali v…..lámaní chleba.“ Skutky apoštolov 2:42

Tretím zdrojom sily, pri ktorom pevne zotrvávali učeníci, je lámanie chleba, Večera Pánova.

Tento prostriedok milosti ustanovil Pán Ježiš tesne pred svojou smrťou. Evanjeliá hovoria, že v spojitosti s jedením paschy zobral chlieb, požehnal ho, dal učeníkom a povedal: „Toto je moje telo.“ Vyzval ich, aby takto robili na Jeho pamiatku.

Podobným spôsobom po večeri vzal kalich, dal učeníkom, aby pili a povedal: „Lebo toto je moja krv (novej) zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26:28)

Večera Pánova je ustanovená pre kresťanov, nie pre svet. Nikto iný k nej nemá prístup, len tí, ktorí veria v Pána Ježiša, alebo prichádzajú preto, že v Neho veriť chcú.

Večera Pánova má dva významy: symbolický a ten, že je prostriedkom milosti.

Symbolické je to, že sa nám zvláštnym spôsobom pripomína Ježišove utrpenie a smrť za naše hriechy. Rozpomíname sa na to, že naše hriechy boli z nás sňaté, keď Pán

Ježiš zomrel na kríži a vylial svoju krv za nás. Je to obrazné vyučovanie. „Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu dokiaľ nepríde.“ Hovorí nám to tiež o tom, že jedného dňa budeme sedieť pri stole s Pánom v dokonalosti Božieho kráľovstva. Večera Pánova je svedectvom o dokonalosti.

Najdôležitejšie je však to, že je prostriedkom milosti. Stretávame v nej samotného Pána Ježiša. Stretávame Ho vtedy, keď jeme a pijeme chlieb a víno, a tak prijímame telo a krv Pánovu, ktorú dal za nás pre naše hriechy.

Večera Pánova nás uvádza do spoločenstva. Do spoločenstva s Pánom Ježišom a do spoločenstva s bratmi a sestrami.

Pevne v ňom zotrvávajme!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.