Všetko, čo nie je z viery - 4. november - evs.sk

Zamyslenia

Všetko, čo nie je z viery – 4. november
4. novembra 2023
Play

„… A všetko, čo nie je z viery, je hriech.“ List Rímskym 14:23

Zastavil si sa niekedy nad týmto slovom? Má v tvojom živote také miesto, že všetko, čo nepochádza z viery, posudzuješ ako hriech?

Uvedomil si si, že všetko, čo pramení v ľudských silách, nesie so sebou prekliatie? Podľa tvojho názoru sa ti to môže zdať zbožné a správne. A možno ti ani na myseľ nepríde, že Boh to vidí inak.

Dokážeme robiť vo svojom živote veľa vecí pre seba i pre iných, ale Bohu to neprináša slávu. Pozerá sa na to ako na uctievanie našej vlastnej práce. V podstate to oslavuje len nás samých. Hospodin to neuznáva. Podľa Jeho názoru je to hriech.

Musíš byť opatrný, aby si si nevybral cestu, ktorá bude tvoja, a nie Hospodinova. Musíš sa pred Ním utíšiť. Ak to neurobíš, nič v tvojom živote nebude pochádzať z viery.

„Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva,“ hovorí Dávid (Žalm 25:14). On to zažil. Jeho minulosť hovorí aj o skutkoch, ktoré nepramenili z jeho blízkeho spoločenstva s Hospodinom. Keď chcel zmerať Božie požehnanie sčítaním Jeho ľudu, privolal kliatbu na seba aj celý Izrael.

Boh skúma aj tvoje srdce. Vždy sa pýta na motív tvojich činov. Žiadnu službu z tvojej vlastnej tvorby nepožehná. Podľa Jeho názoru je to hriech.

Luther sa to naučil z trpkej skúsenosti. Jeho zbožnosť mnícha bola v podstate hriechom. Ak ideme vlastnou cestou, vždy je to hriech.

Preto ťa Ježiš aj dnes volá do blízkeho životného vzťahu s Ním. Chce ťa viesť. Chce ti radiť. Robí to, keď k tebe obracia svoj zrak. Preto máš pred Ním pokľaknúť. Nie si ničím. Všetky tvoje myšlienky a tvoje pokusy zlyhajú. Ježiš však slepých vedie nepoznanou cestou. V tvojej bezmocnosti je On silný. Ak vložíš svoju ruku do Jeho, povedie ťa cestou viery a prospešnej poslušnosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.