Pavlova nebeská skúsenosť - 3. november - evs.sk

Zamyslenia

Pavlova nebeská skúsenosť – 3. november
3. novembra 2023
Play

„Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel.“ (Sk 14:19)

Keď boli Pavol a Barnabáš v Lystre, odohral sa zaujímavý sled udalostí. Stretli muža, ktorý nemohol chodiť, a Boh im zjavil, že ho chce uzdraviť.

Pavol, inšpirovaný Duchom Svätým, povedal mužovi, aby vstal, a ten okamžite vstal a začal chodiť. Tento prejav viery a moci hlboko dojal ľudí v Lystre, ktorí boli zväčša pohania. V skutočnosti si mysleli, že Pavol a Sílas sú grécki bohovia Zeus a Hermes a pripravovali sa im priniesť obete.

Pavol však ľudí zastavil a povedal: „Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich.“ (Sk 14:15)

Náboženskí vodcovia, ktorí boli pobúrení Pavlovou účinnosťou, ho chceli zabiť a podarilo sa im proti nemu poštvať zástupy. Zakrátko ho ľudia, ktorí chceli Pavlovi priniesť obetu, kameňovali a nechali napospas smrti. V tomto momente Pavol pravdepodobne zažil svoje tretie nebo, o ktorom čítame v Druhom liste Korintským 12.

Pri tom nám Biblia hovorí: „Ale (Pavel), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.“ (Sk 14:20)

To, čo sa stalo Pavlovi, nám slúži ako pripomienka, keď smútime za milovanou osobou, ktorá zomrela v Pánovi. Samozrejme, cítime smútok, že nám ju vzali. Ale teraz, keď je v Božej prítomnosti, neľutuj ju, pretože tam, kde je, je oveľa lepšie ako tam, kde sme my.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.