Vykúpenie - 31. marec - evs.sk

Zamyslenia

Vykúpenie – 31. marec
31. marca 2022
Play

„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.“ List Efezským 1:7

Mnohí kresťania vedú beznádejný zápas o vyslobodenie. Cítia, že sú zviazaní a skľúčení. Nevedia sa oslobodiť od pohľadov a názorov iných ľudí. Neprestajne ich znepokojujú hriešne myšlienky. V živote zažili len málo víťazstiev.

Veria v Ježiša, no nezakúsili Jeho milosť ako vyslobodzujúcu moc. Neveria, že evanjelium je nádejou na spasenie. Preto hľadajú pomoc iným spôsobom a na iných miestach. Sú však sklamaní. Jedine dielo, ktoré dokonal Ježiš, dokáže vyliečiť a uzdraviť choré a utrápené srdce.

Božie slovo zvestuje, že v Ježišovi si vykúpený zo všetkého, čo ťa zväzuje. Nevykúpili ťa vlastné skúsenosti. Vykúpila ťa Ježišova krv.

Boha stálo veľmi veľa vykúpiť ťa. Musel zaplatiť životom svojho milovaného Syna. Preto ti nedá žiadny iný odpočinok len ten, ktorý získaš vierou v Ježiša. Bohatstvom tvojho života má byť to, že uprostred svojho trápenia a zúfalstva máš celé a úplné vykúpenie.

Čo si myslíš a cítiš podľa Boha nie je dôležité. Boh počíta s Ježišom a jedine s Ním. Tvoje nešťastie spočíva v tom, že nerozmýšľaš ako Boh. Práve do tohto bohatstva ťa Boh vo svojej milosti túži voviesť. Nikdy by si to nezažil, ak by z teba Boh urobil úspešného kresťana, akým chceš byť.

Nie, Boh chce, aby ti bol Ježiš všetkým. Môže ním byť iba vtedy, ak si jednoducho nikto. Boh chce, aby si sa nesťažoval a namiesto toho, aby si bol spokojný s tým, aký si bohatý v Ježišovi a v tom, čo On vykonal.

Nemáš túžiť po vykúpení, musíš chváliť Boha za to, že už si vykúpený. Oslobodil ťa Boží Syn. Boží názor je, že nič iné nepotrebuješ. Máš hojnosť všetkého, pretože máš Ježiša. S Ním prichádza všetko bohatstvo Jeho milosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.