Výsledok je v Božích rukách - 23. september - evs.sk

Zamyslenia

Výsledok je v Božích rukách – 23. september
23. septembra 2023
Play

„Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?“ Skutky 2:37

Niekedy počujem ľudí hovoriť, že „masová“ evanjelizácia či veľké davy nie sú pre nich. Boh však má záujem o oboje – o osobnú evanjelizáciu jednotlivca jednotlivcom aj o masovú evanjelizáciu.

Príklad masovej evanjelizácie nachádzame v Skutkoch 2, keď Peter hovoril k tisícovému zástupu. V dôsledku toho chcelo okolo 3 000 ľudí nasledovať Ježiša Krista (viď v. 41). Biblia hovorí: „Petrove slová ich bodli v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?“ (verš 37,  preklad z angl. orig.)

Peter im povedal: „I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh.“ (v. 38-39)

V Knihe Skutkov nachádzame príklady masovej aj osobnej evanjelizácie. Keď sa Filip rozprával s etiópskym úradníkom na púšti, venoval sa osobnej evanjelizácii (pozri Sk 8:26-39). Keď Peter hovoril k davu v deň Letníc, to bola masová evanjelizácia alebo to, čo ja nazývam hlásanie evanjelia. Je to evanjelizácia, ktorú robíme už viac ako 30 rokov na evanjelizačných podujatiach Harvest Crusades a videli sme vyše 500 000 ľudí vyznať vieru v Ježiša a rozhodnúť sa Ho nasledovať.

Máme istotu, že všetci ľudia, ktorých Peter oslovil, sa stali kresťanmi? Nie, nemáme. Veríme, že mnohí z nich áno? Áno.

Našou úlohou je hlásať evanjelium a siať semená. Je to Duch Svätý, ktorý určuje, kde semeno skončí a čo sa stane v životoch ľudí.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.