Zanedbanie duše - 23. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zanedbanie duše – 23. júl
23. júla 2020

„Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia.“ (Pr 28:14)

Všetci kresťania veria v Boha, ale mnohí z nich majú na Neho veľmi málo času. Na to, aby sa začali venovať čítaniu Biblie, modlitbe a láskavému správaniu sa k svojim blížnym, sú príliš zaneprázdnení každodennými vecami. Mnohí z nich stratili zápal a horlivosť v nasledovaní Pána Ježiša. Ak sa ich spýtame, či sú kresťania, pravdepodobne odpovedia: „Myslím, že som,“ alebo „Dúfam.“ Možno chodia do kostola na Veľkú noc, Vianoce a počas ďalších špeciálnych príležitostí, ale inak majú na Boha veľmi málo času. Boha zo svojho života vytlačili.

Biblia nás varuje pred zanedbávaním duchovného života. Môžeme si zatvrdiť srdce a uškodiť sami sebe, ak slabne náš hlad po Božích veciach. Takýto hlad by sme mali pociťovať neustále, pretože nás vedie k túžbe mať spoločenstvo s Bohom. Len v Ňom nájdeme pokoj pre svoje srdce.

Modlitba dňa

Aj dnes mám hlad a túžim Ťa poznať viac, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.