Žalmy ako modlitba - 7. november - evs.sk

Zamyslenia

Žalmy ako modlitba – 7. november
7. novembra 2022
Play

„Títo zotrvávali na…..modlitbách.“ Skutky apoštolov 2:42

Modlitbami sa v prvom rade myslia Dávidove žalmy.

V bežnej židovskej a ranokresťanskej reči boli žalmy vždy považované za modlitby. Vidíme to napríklad v Žalme 72:20.

Na ich používanie sa kládol veľký dôraz. Časť žalmov sa používala každý deň, napríklad ranné žalmy – posledných šesť žalmov. Pán Ježiš a Jeho učeníci ich používali každé ráno. Robili tak podľa zaužívaného zvyku zo synagógy. Podobne robili prví kresťania.

Iné žalmy boli používané v dni sviatkov. Medzi nimi bol aj veľký chválospev. Žalmy 113 – 118 boli používané pri veľkonočnom jedení. Žalmy 113 a 114 boli používané pred jedlom. Žalmy 115 – 118 boli používané po jedle. Tieto žalmy sa kresťania modlili aj pri Večeri Pánovej.

Všetky Dávidove žalmy boli použité v priebehu jedného mesiaca. Päť žalmov každý deň. Modlievali sa ich tak bežne, že ich vedeli naspamäť.

Typický príklad máme v Skutkoch apoštolov, vo štvrtej kapitole. Keď bol Peter väznený, kresťania sa stretávali a modlili sa. Z ich modlitieb máme zaznamenané citáty.

Všetky sú z Knihy žalmov. Keďže ich všetci vedeli naspamäť, mohli ich spoločne, akoby jednými ústami, odriekať. Kým sa modlili, zostúpil na nich Duch Svätý a boli Ním naplnení, až sa zatriaslo miesto, na ktorom sa zhromaždili.

Dnes sa to mnohým kresťanom zdá cudzie. Ale bezpochyby sú nám aj v tomto prví kresťania vzorom. Mnoho bojov by bolo vyhraných, keby sme sa vo svojich modlitbách naučili používať Božie Slovo.

Skús to, a budeš prekvapený, ako to funguje!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.