Zbožnosť a prenasledovanie - 3. február - evs.sk

Zamyslenia

Zbožnosť a prenasledovanie – 3. február
3. februára 2024
Play

„Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;“ (Mt 5:11)

Ak žiješ zbožným životom, už len tvoja prítomnosť môže niektorých dráždiť. Príklad, ktorý dávaš, je výčitkou pre človeka, ktorý nežije zbožným životom. Nie je to ani tak to, čo robíš, ale to, kto si, za čím si stojíš, čomu veríš a koho nasleduješ, čo takého človeka dráždi.

V blahoslavenstvách Ježiš povedal: „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mt 5:10)

Spravodlivosť je vo svojej podstate konfrontačná. Aj keď ju nekážeme, konfrontuje sa so zlobou už tým, že je s ňou v protiklade. Ježiš zdôraznil: „Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.“ (J 3:20)

Prenasledovanie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Niekedy prostredníctvom násilia. Napríklad všetci apoštoli okrem jedného zomreli mučeníckou smrťou. V priebehu cirkevných dejín milióny kresťanov tiež zomreli ako mučeníci, pretože odmietli zaprieť svoju vieru v Ježiša Krista.

Dokonca aj v západnom svete čelíme prenasledovaniu, hoci nie na takej úrovni ako mnohí veriaci na celom svete. Prenasledovanie sa neobmedzuje len na to, že vás niekto udrie alebo ohrozí. Môže zahŕňať aj obťažovanie alebo dokonca zosmiešňovanie.

Možno ťa ľudia kvôli tvojej viere vylúčili. Možno vieš, aké to je stratiť pracovné miesto pre svoj záväzok voči Ježišovi Kristovi alebo byť v rodine čudný pre svoje presvedčenie veriaceho. Aj to je prenasledovanie.

Čo však o tom hovorí Biblia? V Matúšovi 5:10-11 sa píše, že sme požehnaní, čo je slovo, ktoré sa v tomto úryvku dá preložiť aj ako „šťastní“. Ak máš čisté srdce, si milosrdný a všetky ostatné veci, ktoré blahoslavenstvá vymenúvajú, potom konáš ako Ježiš. A to bude niektorým ľuďom vadiť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.