Keď kresťan zomrie - 11. december - evs.sk

Zamyslenia

Keď kresťan zomrie – 11. december
11. decembra 2021
Play

„…vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.“ Druhý list apoštola Pavla Korintským 5:8

Kam idú veriaci, keď zomrú? Kde sú v čase medzi smrťou a vzkriesením? Medzi mnohými panuje v týchto otázkach veľká neistota. A samozrejme bolo na to daných už mnoho odpovedí.

V Božom Slove je však jednoduchá odpoveď. Medzi smrťou a vzkriesením sú veriaci u Pána Ježiša! Sú preč z tela a prebývajú s Pánom! To hovorí Božie Slovo.

Veriaci nie sú v kráľovstve smrti. Kráľovstvo smrti je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, pre tých, ktorí nie sú spasení. Vidíme to na mnohých miestach v Božom Slove. V Žalme 115 sa hovorí o kráľovstve smrti ako o mieste umĺknutia. Nie je tam nikto, kto by si spomenul na Boha a kto by Ho oslavoval. (Ž 6:6) Tí, ktorí zostupujú do hrobu, nedúfajú v Božiu vernosť. (Iz 38:18) To, že z kráľovstva smrti už neexistuje cesta do spásy, nám najviac Pán Ježiš ukázal v rozprávaní o Lazarovi a boháčovi.

Naopak, Božie Slovo jasne hovorí, že tí, čo žijú, stále budú chváliť Boha. Sú v protiklade s tými, ktorí zostupujú do smrti. Veriaci môže svedčiť: „Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.“ (Ž 116:9)

Apoštol Pavel vie, že keď odtiaľto odíde, tak bude s Kristom! A túži po tom dni.

Keď kresťan zomrie, nestretne v smrti nikoho iného, len svojho Spasiteľa! Stretne toho, ktorý pre neho zvíťazil nad smrťou a ktorý je večným životom. Už bude môcť byť stále s Pánom Ježišom.

Vo vzkriesení dostaneme nádhernú podobu. Ale aj predtým sme spolu s Pánom Ježišom! Toto nech je tvoja nádej, ak v Pána Ježiša veríš!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.