Zamyslenia - Stránka 2 z 156 - evs.sk

Fľaša na slzy – 25. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)  Ježiš je Boh so všetkými atribútmi Božstva. Je však aj Synom človeka, ktorý cíti naše bolesti a smútky....

Vtipkovanie – 24. máj

Subscribe: Spotify | RSS„… ani mrzkosť ani bláznivé reči a vtipkovanie — čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.“ List Efezským 5:4 Vtipkovanie je pochybné žartovanie. Človek sa zabáva, pričom sa pohybuje na tenkom ľade. Vyslovuje alebo hrá niečo, od čoho by sa...

Kto zvíťazí – 23. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.“ (Zjav 3:5) Biele šaty, to je dokonalá spravodlivosť, ktorú máme v Pánovi Ježišovi. Spôsobuje,...

Radosť poznania – 22. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Blahoslavený je…  ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu,“ (Ž 146:5) Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. Pätnásť minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť...

Ťažkosti a dôvera – 21. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam.  Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia,...

Zdediť požehnanie – 20. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ 1. list Petra 3:9 Dedičstvo zahŕňa nejakú bolesť. Už viac nestretneš niekoho, koho máš rád. Nemôžete sa...

Kto zvíťazí – 19. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Kto zvíťazí…“ Zjavenie Jána 2:7 Sedemkrát hovorí Pán tieto slová zborom. Sedemkrát k nim pripája osobitné zasľúbenie. Všetky sľuby sa týkajú toho, kto zvíťazí. Všetky sú zvesťou všetkým zborom vo všetkých časoch. Pozrime sa bližšie na...

Oči, ktoré vidia – 18. máj

Subscribe: Spotify | RSS„otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu…“ (Sk 26:18) Slepec Bartimaios zhodil svoj plášť a roztrasený utekal k Ježišovi. Ten sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: Majstre môj, nech vidím!“ V momente, keď vyslovil...

Malé veci sa stávajú veľkými – 17. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom.“ L 16:10 Čítal som o štúdii, ktorú vykonala istá podnikateľská skupina o nevere na pracovisku. Nie je prekvapujúce, že dospela...