Zamyslenia - evs.sk

Sme Božie deti – 22. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi…“ (1J 3:1) Ako Božie deti sme na Bohu závislí. Biblia vraví: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“ Závislé deti strávia málo času...

Stretávať sa s Božím ľudom – 21. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy.“ Evanjelium podľa Lukáša 4:16 Pán Ježiš chodil do synagógy pravidelne. Vchádzal tam podľa svojho zvyku, hovorí text. To poukazuje na to, že...

Naše bohatstvo – 20. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Veď ste spolu trpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý.“ List Židom 10:34 Prví kresťania nás privádzajú do údivu. Predstav si, ako to prijali, keď ich olupovali o...

Ako nájsť sám seba – 19. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ (G 2:19b-20) Čo znamená vziať na seba kríž? Niekedy si...

Jeho láska je zrejmá – 18. júl

Subscribe: Spotify | RSS„… Božia láska k nám…“ (1J 4:9) Všimnite si Božiu lásku. Biblia učí, že Boh je láska. Ty a ja sme boli hriešnici. Boli sme odcudzení od Boha. Boli sme Boží nepriatelia. Vzbúrili sme sa voči Bohu. Zaslúžili sme si peklo, ale napriek tomu, že sme...

Mesiáš – 17. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, o to na osliatku ťažnej oslice.“ Evanjelium podľa Matúša 21:5 Len jediný krát vystúpil Pán Ježiš verejne pred ľud a dal sa oslavovať ako Mesiáš. Bolo to vtedy, keď prichádzal...

Život nestojí za reč – 16. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej.“ Skutky apoštolov 20:24 Ako možno dospieť k záveru, že človeku život nestojí za reč? Túto otázku si...

Boží výmenný program – 15. júl

Subscribe: Spotify | RSS „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu.“  (F 3:7) C. S. Lewis v knihe Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve napísal: „Skutočnou skúškou toho, či si v Božej prítomnosti, je, že buď úplne zabudneš na seba, alebo sa budeš považovať...

Nedeľná radosť – 14. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122:1) Veľa ľudí dostane v nedeľné ráno, ako to volám ja – „nedelídu“. Viete, čo je nedelída? Útočí na obeť krátko pred raňajkami v nedeľné ráno. Je sprevádzaná pocitom slabosti...

Zo smrti do života – 13. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ Evanjelium podľa Jána 5:24 Pán Ježiš nás uisťuje o tom, kto má večný život a nebude súdený v deň súdu....