Zamyslenia - evs.sk

Čo je ľahšie? – 25. február

Subscribe: Spotify | RSS„Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: Vstaň a choď!“ Evanjelium podľa Matúša 9:5 Čo je ľahšie? Na túto Ježišovu otázku nie je dané žiadnemu človekovi, aby na ňu dokázal odpovedať. Vieme jednu vec: nikto nedokáže...

Oblečenie – 24. február

Subscribe: Spotify | RSS„Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ List Galatským 3:26 — 27 Nemôžeš byť zachránený vo vlastnom oblečení. Silne a dojemne to vyjadruje biely odev pri krste....

Strach zo zmeny – 23. február

Subscribe: Spotify | RSS„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2K 5:17) Keď Boh zmení život, je to také dramatické, také významné, že zvyčajne ani nedokážete povedať, aký ten človek kedysi bol. To je to, čo...

Odpúšťajú sa ti hriechy – 21. február

Subscribe: Spotify | RSS„Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Evanjelium podľa Matúša 9:2 K Pánovi Ježišovi prišli štyria muži. Niesli muža, ktorý bol ochrnutý. Počítali s tým, že hneď, ako ho pred Pána Ježiša dostanú,...

On prv miloval nás – 20. február

Subscribe: Spotify | RSS„Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?“ Evanjelium podľa Jána 21:16 Ľahko sa nám verí, že Ježiš sa zaujíma predovšetkým o naše dary. Nie, nezaujíma. Chce nás samotných. Myslíš si, že je to zvláštne? Predstav si...

Nebezpečná lekcia – 19. február

Subscribe: Spotify | RSS„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (Ef 6:10) Niektorí ľudia si myslia, že sa môžu postaviť diablovi. Možno ste dokonca videli niektorých televíznych kazateľov, ako sa diablovi vysmievajú a nadávajú mu. Biblia nám však hovorí:...

Návrat Pána – 18. február

Subscribe: Spotify | RSS„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20) Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň. Uprostred beznádeje...

Znamenia doby – 17. február

Subscribe: Spotify | RSS„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ Evanjelium podľa Matúša 24:44 Musíme byť pripravení privítať Pána Ježiša v každom čase! Pán Ježiš povedal, že príde v hodinu, o ktorej nikto nevie. Je...

Božie zaopatrenie – 16. február

Subscribe: Spotify | RSS„Zaopatrenia, a to ustavičného zaopatrenia, sa mu dostávalo od kráľa zo dňa na deň, po všetky dni jeho života.“ 2. kniha kráľov 25:30 Jójáchín bol skoro 38 rokov väznený v Babylone. Jedného dňa však pre neho odbila hodina slobody. Babylon...