Ak zostávate vo mne - 29. jún - evs.sk

Zamyslenia

Ak zostávate vo mne – 29. jún
29. júna 2024
Play

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám.“  Evanjelium podľa Jána 15:7

Prvé, čo si musíme všimnúť v tomto Slove je, že nám hovorí, ako je možné zostávať v Pánovi Ježišovi.

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás“ – to je hebrejský spôsob vyjadrenia. Zmysel týchto slov je nasledovný: ak zostávate vo mne skrze to, že moje slová zostávajú vo vás.

Pýtaš sa: Čo mám robiť, aby som zostával v Pánovi Ježišovi?

Dovoľ, aby Ježišove slová zostávali v tebe, odpovedá Božie Slovo.

Ak sa pre teba stalo potrebným dôverovať a držať sa pevne toho, čo Pán Ježiš hovorí o sebe, a čo spravil pre tvoju spásu, vtedy zostávaš v Pánovi Ježišovi. Vtedy máš zasľúbenie od svojho Pána, že sa môžeš modliť za čo chceš a dostaneš to.

Keď sa obraciaš k Pánovi, aby si od Neho všetko dostal, cítiš sa bezmocný, chudobný a nehodný. Pýtaš sa sám seba, či Ťa Pán Ježiš počuje takého, aký si. Ale pravdou je, že keď sa k Nemu obraciaš a modlíš sa za všetky veci, robíš práve Jeho vôľu.

Je to Božia vôľa, aby sme hľadali Pána v každom čase, zvlášť vtedy, keď sa máme zle a nevidíme východisko. A je to tiež Jeho vôľa, aby sme sa pýtali Jeho a hľadali Jeho silu. On sľúbil, že sa o nás postará vo všetkých veciach.

Ale môže sa stať, že sa modlíme k Bohu o vec, ktorú nám nechce dať. Vtedy odpovedá tak, že nám dáva to, čo potrebujeme. Ale čo sa týka tvojich potrieb ako kresťana, tvojho správneho života s Bohom, konania Božej vôle, nesenia ovocia pre Boha, toho, že chceš byť požehnaním a pomocou pre iných ľudí, v tom môžeš bezpodmienečne prosiť o všetko, čo potrebuješ. Ani tá najmenšia vec nie je pre Pána Ježiša bezvýznamná. Pre Neho nie je nič ťažké. On je všemocný Spasiteľ. Je pri tebe a stará sa o teba.

Keď na Neho voláš v modlitbe, vždy s tým počítaj!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.