Aký je Boh? - 14. júl - evs.sk

Zamyslenia

Aký je Boh? – 14. júl
14. júla 2023
Play

Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; … – Žalm 139:8

Verím tomu, že je možné vedieť, aký je Boh. Biblia hovorí, že Boh je duch, nie je obmedzený telom, určitou podobou, nelimituje Ho sila, nie je vtesnaný do nejakých hraníc, je jednoducho ľudským spôsobom úplne nemerateľný. Tisíce ľudí sa snažia obmedziť Boha na určité oblasti a odsunúť Ho do kategórií, ktoré sú výsledkom ich špekulácií. Boh ale nemá žiadne limity. Jeho múdrosť presahuje všetko naše poznanie. Jeho moc je neobmedzená. Jeho láska bezhraničná. Jeho milosť je nekonečná. Ľudia sa menia, móda sa mení, podmienky a okolnosti sa menia, ale Boh sa nikdy nemení.

Modlitba dňa

Tak často Ti kladiem hranice, Pane. Odpusť mojej obmedzenej mysli a naplň ma Tvojou múdrosťou, silou a milosťou, aby som sa dnes mohol dotknúť tých, čo miluješ.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.