Bež rýchlo a dlho - 27. jún - evs.sk

Zamyslenia

Bež rýchlo a dlho – 27. jún
27. júna 2024
Play

„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim  4:7)

Mnohí ľudia začínajú kresťanský život veľmi sľubne. Rozbehnú sa a bežia, zatiaľ čo všetkých ostatných nechávajú za sebou. Ale keď sa zrútia a padnú, už nevstanú.

Môžu sa odplaziť alebo spomaliť. Alebo možno obídu zákrutu a jednoducho odídu, akoby nikdy nemali v úmysle bežať duchovné preteky.

Aj v našich kresťanských životoch prídu chvíle, keď sa zrútime a padneme. A keď sa to stane, jediné, čo môžeme urobiť, je opäť vstať.

Keď sa Pavol blížil ku koncu svojho života, napísal: „Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:6-7)

Všimni si, že nepovedal: „Bežal som na pretekoch.“ Nie, povedal: „Dokončil som preteky.“

To je kľúčové. Nestačí dobre začať, musíme aj dobre skončiť. Nestačí bežať rýchlo; musíme bežať rýchlo a dlho.

Toto je beh na dlhé trate a cieľom je dobehnúť do cieľa. V Druhom Petrovom liste 1:10-11 nás apoštol Peter vyzýva: „Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy, a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“

Bežte ďalej, pretože po sebe zanecháte odkaz. Pavol sa chcel pripojiť k radom tých, ktorí prekročili cieľovú čiaru. Chcel byť v spoločnosti tých, ktorí sú v Božom kruhu víťazov, mužov ako Jozue a Káleb v Starej zmluve, ktorí svoje preteky dobre dokončili.

Toto je beh na dlhé trate. Ak si teda spomalil, je čas zrýchliť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.