Výhody šírenia viery - 21. december - evs.sk

Zamyslenia

Výhody šírenia viery – 21. december
21. decembra 2022
Play

„Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.“ (Ž 40:9)

Niekedy sa ako kresťania cítime skleslí, deprimovaní a letargickí, hoci čítame Bibliu, modlíme sa, chodíme do kostola a stretávame sa s inými veriacimi. Do nášho života sa dostala akási depresia a my sa čudujeme prečo.

Samozrejme, existuje aj realita klinickej depresie a niektorí ľudia s ňou vážne bojujú. Existuje však aj iný druh depresie, ktorú mnohí z nás kresťanov majú, a existuje aj niečo, čo môžeme urobiť, aby sme sa s ňou vyrovnali. V skutočnosti je to liek na depresiu v desiatich krokoch.

Prvým krokom je nájsť niekoho, kto má väčšie potreby ako ty, a potom pre neho niečo urobiť. Druhým krokom je zopakovať prvý krok ešte deväťkrát.

Ide o to, aby si sa pozrel na potreby druhých a podelil sa s nimi o Ježiša. Satan ti chce ukradnúť tvoju radosť ako kresťana a chce zabrániť ľuďom, aby prišli ku Kristovi, pretože to je priama hrozba pre kráľovstvo temnoty. Diabol je nešťastný, že si preniesol svoje občianstvo z jeho kráľovstva do Božieho kráľovstva. Je nešťastný, že si zmenil svoju večnú adresu z pekla na nebo.

Boh však chce, aby sme sa delili o svoju vieru, pretože sa rozhodol osloviť ľudí prostredníctvom ľudí. List Rímskym 10:14 zdôrazňuje: „Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“

Samozrejme, Boh by mohol toto dielo vykonať aj bez nás. Mohol by odhrnúť nebesá, ukázať svoju tvár a povedať: „Zdravím, ľudstvo! Ja som Boh, nie vy. Uverte vo mňa hneď teraz!“

Namiesto toho sa Boh rozhodol osloviť ľudí prostredníctvom ľudí. Upevnime sa teda vo svojej viere a pomôžme druhým uveriť v Ježiša.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.