Dielo utrpenia - 9. november - evs.sk

Zamyslenia

Dielo utrpenia – 9. november
9. novembra 2022
Play

„Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.“ (R 8:17)

Pred časom som čítal nezvyčajný príbeh o mužovi, ktorý prežil útok žraloka. Ten muž vlastne povedal, že je vďačný, že sa to stalo.

Ukázalo sa, že keď sa išiel liečiť do nemocnice, lekár zistil, že má rakovinu. Podarilo sa im úspešne odstrániť nádor skôr, ako metastázoval. Keby ho žralok nebol uhryzol, nebol by sa dozvedel, že má rakovinu.

Kto by si kedy pomyslel, že útok žraloka sa môže skončiť dobre?

Rovnako aj duchovné útoky a skúšky prídu do nášho života, ale sú príležitosťou obrátiť sa k Pánovi a dôverovať mu. Nikdy nevieme, ako Boh využije ťažkosti a použije ich pre naše dobro.

Biblia hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jak 1:2-3)

Z gréckeho originálu by sme slovné spojenie „rozličné pokúšania“ mohli preložiť aj ako „mnohofarebné skúšky“. Možno práve prechádzaš ťažkosťami, ktoré sa líšia od toho, čím prechádza niekto iný.

Ale aj keď veci vyzerajú bezútešne, Boh nakoniec všetko vyrieši na svoju slávu a pre tvoje dobro. Boh má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú veriaceho človeka. Pamätaj, že predtým, ako mohol satan vniesť do Jóbovho života ťažkosti, musel najprv získať povolenie od Boha.

To isté platí aj pre teba. Boh vie, čo zvládneš. Stále na teba dohliada a Jeho konečným cieľom je pretvoriť ťa na obraz Ježiša Krista (pozri R 8:29). Veľkým obrazom, teda Božím konečným cieľom pre teba je urobiť ťa podobnejším Ježišovi.

Bez ohľadu na to, čím práve prechádzaš, vedz nasledovné: Boh v tvojom živote pôsobí.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.