Dva druhy pokoja - 7. november - evs.sk

Zamyslenia

Dva druhy pokoja – 7. november
7. novembra 2021
Play

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ List apoštola Pavla Rímskym 5:1

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši.“ List apoštola Pavla Filipským 4:7

V týchto veršoch sa rozpráva o dvoch druhoch pokoja. O pokoji s Bohom a o Božom pokoji.

Pokoj s Bohom znamená mať v poriadku vzťah s Ním. Ten, kto je ospravedlnený z viery, má medzi Bohom a sebou v poriadku všetko. Pretože je vykúpený z hriechu, neexistuje nič, čo by tomu bránilo. Nič, čo treba napraviť. Preto má stále v každom čase otvorený prístup k Bohu vo svojich modlitbách.

Boží pokoj je ovocie a dôsledok toho, že máme pokoj s Bohom. Prichádza do nášho srdca. Ochraňuje naše srdce a naše myšlienky v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Tieto dva druhy pokoja nesmieme navzájom zamieňať. Mnohí to robia a preto nemôžu zažívať pokoj a istotu spasenia. Nepomáha hľadať pokoj s Bohom len vo svojom srdci! Máš ho v Pánovi Ježišovi! Ak chceš vedieť, či máš pokoj s Bohom, musíš sa pozrieť na Pána Ježiša a na všetko, čo Boh hovorí, že pre teba a namiesto teba urobil.

Dávaj pozor, aby sa pokoj v tvojom srdci nestal podmienkou pre vieru v Ježiša Krista. Ak to robíš, dostaneš sa do najväčšieho otroctva, do otroctva zážitkov. Je to najväčšia a najnebezpečnejšia forma zákonníctva. Spočíva v tom, že dôsledky a ovocie našej viery kladieme ako podmienku toho, aby sme verili.

Dávajte na to pozor! Počujte, čo hovorí Božie Slovo. Odpustenie hriechov a večný život dostávaš zadarmo v Ježišovi Kristovi, pretože On si vymenil miesto s tebou. On na seba zobral tvoj súd a trest a ty dostávaš Jeho spravodlivosť a naplnenie celého zákona.

Všímaj si to! Dôveruj tomu! A vstúpi pokoj aj do tvojho srdca.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.