Ježiš je Baránok Boží - 31. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš je Baránok Boží – 31. máj
31. mája 2021
Play

„Keď druhého dňa videl( Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A ja som Ho neznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.“  Evanjelium podľa Jána 1:29.33–34

Ján vydáva trojnásobné svedectvo o Pánovi Ježišovi: „Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta,“ je „Ten, ktorý krstí Duchom Svätým“ a „On je Boží Syn“.
Odkiaľ to Krstiteľ vie? Dvakrát v tejto súvislosti hovorí, že Ježiša nepoznal.

Ján bol upovedomený Bohom, že príde Ten, ktorý má krstiť Duchom Svätým, a dozvie sa to vtedy, keď Boží Duch zostúpi z neba a spočinie na Ňom. To sa stalo v Ježišovom krste.
Odvtedy svedčí Ján svoje trojnásobné svedectvo o Ňom. Hovorí, ako videl Božieho Ducha zostúpiť z neba a spočinúť na Ježišovi a pridáva, že mu to povedal Ten, kto ho poslal krstiť vodou. Nakoniec hovorí: „A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.“

Prvé svedectvo hovorí, že Pán Ježiš ako Boží Baránok odstránil – sňal – hriech sveta. Aby sme pochopili, čo to znamená, musíme sa pozrieť na predobraz, ktorý nám je daný. (3M 16) Je tam reč o dvoch kozloch a názorne nám to predstavuje, čo znamená výraz Boží Baránok. Jeden z kozlov mal byť zabitý a jeho krv mal najvyšší kňaz zobrať na najsvätejšie miesto za oponu a pokropiť ňou vrchnák truhly zmluvy. Na toho druhého kozla mal najvyšší kňaz položiť ruky a vyznávať nad ním vinu a všetky hriechy ľudu. Potom ho mal vyhnať do púšte.

Toto znamená, že keď je krv utrpenia preliata a pokropila trón milosti, sú hriechy ľudu odstránené spred Božej tváre. Toto naplnil Pán Ježiš pre celé ľudstvo.

Takto zaplatil celý účet za tvoje aj moje hriechy! A takto ich odstránil za nás spred Božej tváre!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.