Koniec zákona - 15. november - evs.sk

Zamyslenia

Koniec zákona – 15. november
15. novembra 2021
Play

„Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.“ List apoštola Pavla Rímskym 10:4

Pán Ježiš naplnil zákon, aby sme stáli ospravedlnení pred Bohom. To sa týka každého, kto v Neho verí.

Žiadny človek nie je spravodlivý pred Bohom vďaka svojej vlastnej poslušnosti, alebo vďaka svojim skutkom zákona. Ten, kto sa o to naozaj veľmi snaží, môže dôjsť ďaleko a upraviť svoj život podľa Božích zákazov a príkazov. Môže zájsť ďaleko v ľudskej poslušnosti voči zákonu. Ale nepomôže mu to ani v najmenšom v jeho vzťahu k Bohu.

Bolo povedané: Musíme ísť cestou poslušnosti až do konca! Ale cesta poslušnosti nemá koniec. Zákon od nás požaduje dokonalosť a bezhriešnosť. So všetkými našimi skutkami stojíme odsúdení a obžalovaní pred Bohom. Naša poslušnosť nestačí. Vôbec sa nepočíta. Ten, kto sa snaží zapáčiť Bohu na ceste poslušnosti, je stratený.

Ale aj tak existuje bod, v ktorom sa táto poslušnosť pre nás končí. „Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.“

„Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.“ (R 5:19)

Ježiš Kristus za nás a kvôli nám naplnil celý zákon. Toto naplnenie zákona nám je pripočítané v okamihu, keď v Neho začneme veriť.

Preto od okamihu, keď začneme veriť v Pána Ježiša, prestáva platiť zákon. Predtým sme boli pod súdom a trestom zákona. Ale od prvého okamihu viery je nám prisúdená spravodlivosť, ktorou je pre nás Pán Ježiš Kristus. A kým sme ochraňovaní vo viere v Neho, týka sa nás táto spravodlivosť každú hodinu a minútu, až kým nedosiahneme cieľ v Božom kráľovstve.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.