Kristova očisťujúca moc - 22. júl - evs.sk

Zamyslenia

Kristova očisťujúca moc – 22. júl
22. júla 2023
Play

„Lebo ak už krv kozlov a býkov… posväcuje k telesnej čistote:  o čo viac krv Krista… očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Žid 9:13,14

Mať zlé svedomie je istý druh skúsenosti. Psychológovia ho môžu definovať ako komplex viny a môžu sa pokúšať logickým vysvetlením pocit viny odstrániť; no hneď ako Boží zákon tento pocit prebudí, žiadne vysvetlenie neumlčí neústupný hlas svedomia. Mnohí kriminálnici sa vydali do rúk súdnym predstaviteľom, pretože obviňovanie zo strany svedomia bolo horšie ako väzenská cela. Biblia učí, že Kristus svedomie očisťuje. Očistenie zlého svedomia a oslobodenie od neustálych obvinení je tiež istým druhom skúsenosti, no očista svedomia nie je to, čo ťa zachráni; zachráni ťa viera v Krista a čisté svedomie je len dôsledkom nápravy vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Otče, stojím v bázni pred veľkosťou Tvojho odpustenia.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.