Odovzdaj to ďalej - 23. júl - evs.sk

Zamyslenia

Odovzdaj to ďalej – 23. júl
23. júla 2023
Play

„A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.“ (2 Tim 2:2)

Keď som bol vo veku 17 rokov úplne novým kresťanom, poznal som veľa ľudí v mojom veku, ale vynakladal som úsilie na to, aby som si našiel starších kresťanov, s ktorými by som mohol tráviť čas. V kaplnke Calvary Chapel v Costa Mesa som stretol ľudí, ako je pastor Chuck Smith a jeho manželka Kay. Stretol som sa aj s pastorom Romainom, ktorý tam pôsobil ako pomocný pastor. Jedol som s nimi, trávil som s nimi čas rozhovormi a videl som, ako vyzerajú kresťania, najmä starší, zrelší veriaci. O niečo neskôr som sa spriatelil so skvelým britským kazateľom Alanom Redpathom, ktorý napísal niekoľko úžasných biblických komentárov. Spriatelil som sa aj s Billym a Ruth Grahamovcami. Čas strávený s týmito zbožnými ľuďmi mal na mňa vplyv.

Keď si mladý, možno chceš tráviť čas len s mladými ľuďmi. Ale povzbudzujem ťa, aby si si našiel starších zbožných ľudí, od ktorých sa môžeš učiť.

A ak si starší veriaci, nájdi si mladšieho veriaceho, ktorého môžeš vziať pod svoje krídla. Apoštol Pavol napísal Timotejovi: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.“ (2 Tim 2:2). Pokiaľ ide o Jeho príkazy, Boh nariadil Mojžišovi: „Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať.“ (5M 6:7)

Ak si starší kresťan, musíš sa o Božie pravdy deliť s mladšími ľuďmi. A ak si mladší, potrebuješ tráviť čas so staršími, zbožnými ľuďmi.

Ako kresťania sme v pretekoch. Tieto preteky majú začiatok, stred a koniec a je to štafeta. Našou úlohou nie je držať štafetu navždy. Musíme ju odovzdať ďalším bežcom, ktorí ju ponesú ďalej.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.