Kto zvíťazí - 27. máj - evs.sk

Zamyslenia

Kto zvíťazí – 27. máj
27. mája 2023
Play

„Kto zvíťazí…“ Zjavenie Jána 2:7

Všetko, čo dal Boh pre spásu a večnú svätosť, patrí tomu, kto zvíťazí.

Kto je to? Na to odpovedá Božie Slovo:

„Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží!“ (1J 5:5)

Tu nejde o určitý názor, o určitú teóriu o Pánovi Ježišovi. Ide tu o vloženie dôvery v to, že Pán Ježiš je Boží Syn.

Ak to máme povedať každodennou rečou, ten človek víťazí, ktorý našiel a má Pána Ježiša!

Všetko záleží od toho, či máme Pána Ježiša. Keď sme v tomto svete Ním a v Ňom ochraňovaní, budeme účastní všetkých zasľúbení, ktoré dal siedmim cirkevným zborom.

Ale silné moci sa nás stále snažia odlúčiť od Neho. O tom svedčí aj tých sedem listov. Musíme si dávať pozor.

Ak zameriame svoje srdce na vlastné kresťanstvo, ak si nájdeme formu, s ktorou sa uspokojíme, znamená to, že odmietame Ježišovo meno, nechávame sa nakaziť svetom, vydávame sa za niečo, čím nie sme a končíme zle. Odchádzame od Pána Ježiša. Vtedy už nie sme vo viere v Ňom.

Musíme nechať Pána, aby nás karhal, trestal a vystríhal! Len ten, kto je bezmocný a chudobný, nemá vieru v seba a vo svoje kresťanstvo, len ten, kto, potrebuje každý deň Spasiteľa, ktorý mu dáva odpustenie hriechov a pripočítava spravodlivosť, len ten víťazí!

Takýto človek sa cíti, ako keby sa nevedel o seba postarať. Stále hovorí, že potrebuje Pána Ježiša!

Ale o takého človeka je v pravde postarané. Má na svojej strane všetky zasľúbenia. Pretože v Pánovi Ježišovi má hojnosť života!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.