Manželstvo a rozvod - 25. júl - evs.sk

Zamyslenia

Manželstvo a rozvod – 25. júl
25. júla 2023
Play

„Odpovedal : Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!“ Evanjelium podľa Matúša 19:4-6

Nikde inde sa nestretávame s takým vysokým pohľadom na manželstvo ako v Biblii. Keby na zem neprišiel hriech a nezničil by život ľudí, všetci by počas svojho pozemského života žili v manželstve.

V nebeskom priestore už viac nebude muž a žena, tam už nebude rozdiel v pohlaví. „Lebo tí, čo vstanú z mŕtvych, ani sa neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebesiach“, hovorí Pán Ježiš. (Mk 12,25)

Ale pokiaľ sme na zemi, sme stvorení na to, aby sme žili v manželstve. Keby hriech neprišiel, prechod z pozemského do nebeského bytia by bol úplne prirodzený, bez smrti.

Ale hriech do sveta prišiel a priniesol do vzťahu medzi mužom a ženou nerovnováhu. A kým svet svetom stojí, stále je Boží zámer s manželstvom platný.

Manželstvo sa nedá prirovnať k žiadnemu inému vzťahu na zemi. Boží veriaci ľud sa nazýva Baránkovou nevestou. Keď sa Pán Ježiš vráti, bude to Baránkova svadba.

Manželstvo je spolužitie a spoločenstvo medzi mužom a ženou. Už nie sú viac dvaja, ale sú jedno telo. To hovorí Božie Slovo.

Hriech proti šiestemu prikázaniu sa preto deje dvoma spôsobmi. Jedným z nich je zrušenie manželstva, rozvod. Druhým je mimomanželské porušenie spoločenstva manželstva mužom alebo ženou.

Rozvod je hriech! Existuje len jedna výnimka: ak jeden z manželov zlomil manželstvo.

Rozvod v tomto prípade nie je prikázaný. Najlepšie je, keď sa ten, kto zhrešil, obráti, a manželstvo pokračuje. Ale ak sa to nedeje, môže sa manželstvo zrušiť. Každý iný rozvod je hriech.

Aj keď Mojžišov zákon, aj zákony spoločnosti, umožňujú rozvod, Pán Ježiš hovorí, že je to hriech.

Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.