Neverte každému duchu - 19. december - evs.sk

Zamyslenia

Neverte každému duchu – 19. december
19. decembra 2022
Play

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha.“ Prvý list Jánov 4:1

Ten, kto nás miluje, nám hovorí: „milovaní“.

Boh nechce stratiť nikoho, kto v Neho verí a nechce, aby sa mu stalo niečo zlé alebo nebezpečné. Preto nás vystríha pred bezmyšlienkovitým prijímaním všetkého, čo sa zvestuje.

Je nutné skúmať duchov, aby sme vedeli, či sú z Boha. Inak budeme objektom falošného zvestovania. Je to zvestovanie, ktoré sa vydáva za kresťanské, ale prichádza od falošných prorokov a odvádza ľudí od Boha.

Ako spoznáme Božieho Ducha? „Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista prišlého v tele, je z Boha, a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha.“

Boží Duch stále oslavuje Pána Ježiša. Zvestuje Prostredníka, Božieho Syna, ktorý svojou krvou zmyl naše hriechy.

Práve zvesť, že Boh sa stal človekom, že Pán Ježiš je zároveň pravý Boh a pravý človek, označuje pravé zvestovanie o Pánovi Ježišovi.

Kde sa to nekáže takto, tam je Pán Ježiš odmietnutý.

„Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete.“ (1J 4:3)

Antikrist, to znamená dve veci: Ten, kto je proti Kristovi, kto je Jeho nepriateľ a robí si nároky stáť na Kristovom mieste.

Preto musíme skúmať duchov, či sú z Boha, a či hlásajú v súlade s Božím Slovom.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.