Odpúšťajú sa ti hriechy - 21. február - evs.sk

Zamyslenia

Odpúšťajú sa ti hriechy – 21. február
21. februára 2024
Play

„Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Evanjelium podľa Matúša 9:2

K Pánovi Ježišovi prišli štyria muži. Niesli muža, ktorý bol ochrnutý. Počítali s tým, že hneď, ako ho pred Pána Ježiša dostanú, pomôže im.

Títo štyria ľudia mali dôveru v Pána Ježiša. A neboli zahanbení. „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“

Tam dal Pán Ježiš ochrnutému večný život. Pretože tam, kde je odpustenie hriechov, tam je večný život.

Niektorí zo zákonníkov, ktorí tam boli, si hovorili pre seba: „Tento sa rúha.“

Uvažovali logicky: Je len jeden, ktorý má právo odpustiť hriechy: Boh sám!

Pán Ježiš hovorí niečo, čo má právo povedať len Boh.

Vtedy Pán Ježiš povedal zákonníkom: „Prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: Vstaň a choď?“

Aby Pán Ježiš ukázal, že má právo odpúšťať hriechy, hovorí ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

Vtedy ochrnutý vstal. Pán Ježiš ho uzdravil.

Týmto Pán Ježiš ukázal, že On, Syn človeka, je Bohom. Má Božiu moc odpúšťať hriechy!

Pán Ježiš je ten istý aj dnes. Vidí vašu vieru, ktorá pred Neho niečo prináša. Toto vedz, keď sa modlíš za svojich blízkych! Dôveruj Pánovi Ježišovi, nie svojej modlitbe!

Nikdy nie je zbytočné prinášať niečo pred Pána Ježiša! Používajme toto právo stále viac!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.