Realita posmrtného života - 21. október - evs.sk

Zamyslenia

Realita posmrtného života – 21. október
21. októbra 2021
Play

„Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ (Kol 1:28)

Existuje mnoho zvláštnych a nesprávnych pohľadov na posmrtný život. Niekedy si dokonca aj kresťania osvoja niektoré z týchto názorov. My si však potrebujeme osvojiť biblický pohľad.

Nebo existuje. Rovnako aj peklo. Potrebujeme sa nad tým zamyslieť, pretože ako starneme, približujeme sa posmrtnému životu. Začneme strácať priateľov a rodinu a uvedomíme si, že raz príde rad aj na nás. V jeden deň si možno uvedomíme, že máme viac priateľov v nebi než na zemi.

Keď som bol dieťa, zdalo sa mi, že tretí ročník trvá desať rokov. Teraz mi desaťročia ubiehajú mihnutím oka. Prežil som celé desaťročia hudobných staníc na satelitnom rádiu. (Keď pesničky deväťdesiatych rokov nazývajú oldies, vieš, že starneš.)

Život napreduje. Večnosť sa približuje. A Biblia je veľmi priamočiara v tom, čo sa deje po smrti: Ak si kresťan, pôjdeš priamo do neba. A ak kresťan nie si, a nevravím to so žiadnym pôžitkom, pôjdeš do pekla. Sám Ježiš vyhlásil: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú“ (Mt 7:13).

Podľa Ježiša a zvyšku Písma sa do pekla dostane viac ľudí ako do neba. Nie je to síce to, čo by Boh chcel, no dal nám slobodnú vôľu.

Ak my kresťania veríme v to, čo Biblia hovorí o posmrtnom živote, prečo potom nerobíme viac, aby sme ľudí varovali o realite pekla? Dúfam, že vedomosť reality pekla motivuje neveriacich k tomu, aby prišli k Ježišovi. Rovnako dúfam, že motivuje veriacich, aby šírili svoju vieru s väčšou naliehavosťou.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.