Zasľúbenie Ducha - 7. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zasľúbenie Ducha – 7. júl
7. júla 2022
Play

“…aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.” List apoštola Pavla Galatským 3:14

Čo sa týka zvesti o Svätom Duchu, mnoho úprimných kresťanov prichádza skrze neporozumenie zvesti do otroctva. Bojujú, trápia sa, modlia sa, postia sa, aby dostali Ducha Svätého, ale všetko končí v chaose a v tme.

Nevidia, že zvesť o Svätom Duchu je evanjeliom. Preto ani nevidia, že Ducha Svätého dostávame zdarma, len z milosti, skrze počúvanie o Pánovi Ježišovi.

Takí ľudia sú dnešnými “galatskými”, ktorí miešajú zákon a evanjelium a stanovujú podmienky, za ktorých môžeme byť účastnými naplnenia Ježišových zasľúbení. Božie Slovo im hovorí: “Ó nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha a či zo zvestovania viery?” (G 3:1)

Získali ste Božieho Ducha skrze sebazapieranie, alebo skrze počutie o Pánovi Ježišovi?

Odpoveď je jasná. Nikto nezískava Ducha Svätého skrze svoje snaženie, ale len skrze počutie o Pánovi Ježišovi.

“Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve… aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.” (G 3:14)

Tu je Božia odpoveď pre teba, ak sa pýtaš, ako dostaneš Ducha Svätého.

Máme sa pravidelne modliť o Ducha Svätého, ale neposaď sa do kúta a nečakaj, kým Duch Svätý príde! Nie! Počúvaj, čítaj, rozprávaj o Pánovi Ježišovi, pretože v slove o Ňom, prichádza Duch Svätý k tebe! (Luther)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.