Zostaň pevne stáť - 17. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zostaň pevne stáť – 17. júl
17. júla 2022
Play

„… iní podstupovali muky, a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie.“ (Žid 11:35)

Ktorá skupina v dnešnom svete trpí najväčším prenasledovaním? Kresťania. Vieme, že naši bratia a sestry v Kristovi žijúci v krajinách ako je Čína, Severná Kórea a niektoré islamské krajiny trpia, pretože ich vlády im nedovoľujú praktizovať ich vieru.

Náboženské skupiny na celom svete zažívajú prenasledovanie, avšak kresťania sú najčastejším terčom prenasledovania. Potvrdzujú to aj štúdie na túto tému.

Biblia však hovorí: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,“ (2Tim 3:12). To nie je zasľúbenie, na ktoré sa zvyčajne chceme odvolávať, však? Veď kto chce zažívať prenasledovanie? Kto chce, aby sa mu ľudia vysmievali, robili si z neho posmech alebo ho zosmiešňovali?

Možno sa to stalo nedávno. Možno sa ti ľudia posmievali. Vtipkovali o tebe, keď si vošiel do miestnosti, alebo ťa zhadzovali kvôli tomu, v čo veríš.

Zostaň pevne stáť a buď veriacim, pretože v skutočnosti meníš svet. Realita je taká, že ľudia, ktorí menia svet, nie sú oceňovaní, ale často prenasledovaní. Už samotný fakt, že ťa ľudia pri vstupe do miestnosti identifikujú predovšetkým ako kresťana, o tebe niečo vypovedá.

Buď teda milujúcim kresťanom. Buď milým človekom. A uisti sa, že ak ťa niekto prenasleduje, je to zo správnych dôvodov. Už som videl neznesiteľných, dotieravých, panovačných a hádavých kresťanov. Keď ich potom niekto odmietne, hovoria: „Vďaka Bohu! Som prenasledovaný kvôli spravodlivosti. Haleluja!“

Nie, ľudia ich prenasledujú, pretože sa správajú ako blbci. Ak ťa momentálne niekto prenasleduje, malo by to byť pre spravodlivosť, pretože odrážaš Krista.

Určuješ teplotu v miestnosti alebo ju len odrážaš? Inak povedané, meníš svet alebo svet mení teba?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.