Božia vôľa - 3. máj - evs.sk

Zamyslenia

Božia vôľa – 3. máj
3. mája 2022
Play

„… buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi!“ Evanjelium podľa Lukáša 11:2

V nebi sa deje Božia vôľa bez prekážok a odporu. Táto modlitba sa týka toho, aby to tak bolo aj tu na zemi. Teraz to takto ešte nie je. Je to tu naplnené odporom. Modlíme sa však, aby tento odpor nezabránil Bohu uskutočniť Jeho ciele a Jeho vôľu.

Táto modlitba sa dotýka dokonalého Božieho kráľovstva. To sa má ustanoviť tu na zemi v plnej dokonalosti. Samozrejme, že sa zem a nebo v tejto terajšej podobe pominú. Ale potom nastane znovuzrodenie celého stvorenstva pri Ježišovom príchode tak, že nebo aj zem budú mať inú podobu. Budú prirodzeným základom dokonalého Božieho kráľovstva.

Nový Jeruzalem príde dolu z neba od Boha a Boží príbytok bude u ľudí. Vtedy sa naplní stav vecí na zemi. Vtedy sa bude diať Božia vôľa na zemi, tak ako aj v nebi.

V tejto modlitbe sa modlíme, aby sa to stalo tak, ako sám Boh rozhodol podľa Jeho večnej vôle.

Čo je v skutočnosti Božia vôľa? Čo označuje?

Mnohí ľudia pri svojej odpovedi poukazujú na zákon. V prikázaniach vidíme Božiu vôľu a rozhodnutia pre ľudí. Ale takáto odpoveď je nedostatočná. Zákon je zjavením Božej svätosti a ukazuje nám Božiu vôľu s naším životom a konaním. Ale takáto odpoveď nám neodpovedá na našu otázku, ak ju kladieme v absolútnom zmysle.

Vtedy nám dáva Božie Slovo inú odpoveď. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a došli k poznaniu pravdy. Pán Ježiš hovorí: „…lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a Ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (J 6:40)

Božia vôľa sa teda týka spasenia človeka. V prvom rade sa v tejto modlitbe modlíme o spasenie človeka.

Keď je dosiahnutý cieľ spasenia ľudí, tak je dosiahnutý cieľ Božieho kráľovstva. Vtedy je Božia vôľa naplnená.

Modlime sa, aby sa Božia vôľa diala medzi nami, aby Boh poslal prebudenie a uskutočnil s nami svoje plány a myšlienky!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.