Čas mladosti - 6. január - evs.sk

Zamyslenia

Čas mladosti – 6. január
6. januára 2024
Play

„Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží! Nech skloní ústa do prachu, azda je ešte nádej.“ Žalospevy 3:27-29

Čas mladosti je najviac ospevovaným časom v živote človeka. Často je predstavovaný ako zlatý a harmonický, keď sa človeku zdá život pekný.

Pravda je však taká, že čas mladosti je ťažký a cíti to tak väčšina mladých. Pre mnohých ľudí je to čas bojov a zmätku. Mnoho mladých sa vtedy pozerá na budúcnosť rôzne, len nie s nádejou.

Jedna vec je však istá: keď Boh chce spraviť niečo z človeka, kladie na neho v jeho mladosti bremeno.

Sú to úplne rozličné bremená a sprevádzajú ich rozličné veci. Ale majú spoločné to, že sú ťažké a robia budúcnosť temnou a bez nádeje!

Vtedy ide len o jednu vec! Chceš vložiť svoju dôveru v Pána a v Jeho spasenie? Chceš počítať s Pánom Ježišom uprostred všetkého, čo vyzerá beznádejne?

Vtedy Pán hovorí: Je pre teba dobré niesť ťažkosti v tvojej mladosti!

Neskôr v živote zažiješ, že je to pravda. Skrze ťažké a nemožné situácie, v ktorých sa nachádzaš, si v Božej škole. Učíš sa, čo sa nedá naučiť inak, len tak, že počítaš s Pánom Ježišom, keď sa všetko zdá temné a beznádejné.

Vtedy musíš zaťať zuby a povedať: Možno je ešte nádej. Lebo vpravde, nádej je! „Lebo Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.“ (Žalosp 3:31-32)

„Lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských.“ (Žalosp 3:33)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.