Pretože ja žijem, aj vy budete žiť - 31. október - evs.sk

Zamyslenia

Pretože ja žijem, aj vy budete žiť – 31. október
31. októbra 2021
Play

„…pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ Jn 14:19

Ja žijem a to znamená, že aj vy budete žiť. Toto nám hovorí dnešné Slovo.

Pán Ježiš to hovorí svojim učeníkom. Takže sa to týka všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša. Naopak, netýka sa to tých, ktorí v Neho neveria. „Kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ (1J 5:12) „Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (J 3:36)

To však, čo je povedané, je pravda. Všetci, ktorí veria v Pána Ježiša, budú žiť, pretože Pán Ježiš žije!

Po prvé, Pán Ježiš žije za nás na spravodlivosť pred Bohom. Ale všetko, čo Pán Ježiš vykonal, všetko, čo sa Ho týka, patrí nám, takže stojíme pred Bohom dokonale ospravedlnení. Vďaka tomu máme odpustené hriechy a večný život. Máme istotu spasenia a odvahu pred Bohom.

Po druhé, Pán Ježiš žije v nás na posvätenie. Aj vďaka tomu môžeme povedať my, ktorí v Neho veríme, že žijeme preto, lebo On žije. To, akí máme byť a čo máme robiť na tejto zemi ako kresťania, nespočíva vo „vylepšovaní“ samých seba a našej prirodzenej podstaty. Tá sa nedá vylepšiť. Ale tým, že Pán Ježiš prebýva v nás, získavame Božskú podstatu. (2Pt 1:4) Ten, kto je v Kristovi, je novým stvorením. (2K 5:17) „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil.“ (Ef 2:10)

Každopádne je pre veriaceho pravdou to, čo hovorí Pán Ježiš: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť!“

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.