fbpx
TAG:
Curt Westman

Mal som Božie videnia – 5. máj

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. (Ez 1,1) Falošní proroci hovorili v Božom mene, potešovali ľud a sľubovali lepšie časy. Nikdy nehovorili o vyznaní hriechov a obrátení sa k...

prečítajte si viac

Otvorené nebo – 28. apríl

V tridsiatom roku, piateho dňa štvrtého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. (Ez 1,1) O tejto zaujímavej skúsenosti hovorí prorok Ezechiel. Kedy sa mu otvárajú nebesá a má Božie videnia? Je to v čase, keď sú...

prečítajte si viac

Nové srdce, nový duch! – 24. február

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje...

prečítajte si viac

Bohu je všetko možné! – 17. február

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Lebo Bohu nič nebude nemožné. (Lk 1,37) Márii prináša anjel túto správu o Alžbete, ktorá je stará a neplodná. Podľa anjela však, teraz v starobe čaká dieťa. Veď Bohu nič nie je nemožné. Keď Ježiš rozpráva učeníkom, že je ľahšie ťave...

prečítajte si viac

Poznať pravdu – 10. február

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci. (1J 2,20) Medzi zákonom a milosťou je obrovský rozdiel. Zákon hovorí: „Toto rob a budeš žiť.“ Milosť hovorí: „Pozri, čo Boh spravil a ži.“ Keď máš život zhora, konáš...

prečítajte si viac

Nech Božie svetlo žiari – 3. február

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Viera je poznanie premenené v skutok. Viera, ktorá nevedie k praktickým dôsledkom v živote, nie je vierou, len poznaním. Vtedy nepomáha, že poznanie je dobré a správne, že máme dobrú teológiu a naučili sme sa tie správne vyjadrenia....

prečítajte si viac

Aby ste vedeli – 27. január

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1J 2,17) Ak sa niekto zameria na svet, svet ho čoskoro ovládne a bude viesť a formovať svojím rozmýšľaním. Keď naše sebecké túžby dostanú...

prečítajte si viac

Nemilujte svet – 20. január

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. (1J 2,15-16) Ján otvára tému, ktorá nie...

prečítajte si viac