„Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem.“ 1. list Korintským 15:3

Autor poradne dostal tento list ohľadom vzkriesenia: „Milý Utikus, náš kazateľ na Veľkú Noc povedal, že Ježiš na kríži len zamdlel a učeníci sa o Neho starali, kým nevyzdravel. Čo si o tom myslíš? S úctou, Zmätený.“

Takáto bola odpoveď: „Milý Zmätený, daj svojmu kazateľovi 39 silných rán korbáčom z deviatich prúžkov kože. Pribi ho na kríž. Postav ho na tri hodiny na slnko. Prepichni mu kopijou srdce. Zabalzamuj ho. Daj ho na 36 hodín do uzavretého hrobu bez prístupu vzduchu. A uvidíš, čo sa stane. S úctou, Utikus.“

Neveriaci nevyhnutne prichádzajú so svojimi predstavami ukrižovania a vzkriesenia Ježiša, čím sa pokúšajú zdiskreditovať Bibliu a jej posolstvo. Medzi najčastejšie teórie patrí „teória bezvedomia“, podľa ktorej Ježiš v skutočnosti na kríži nezomrel, len sa dostal do hlbokej kómy alebo mdloby. V chladnom prostredí hrobu sa potom prebral, podarilo sa Mu nejako vyslobodiť z pevne omotaných pásov látky a prišiel k učeníkom.

Ale ako prvá ohlásila Ježišovu smrť rímska hliadka. Boli to odborníci na popravy a ich samých by stihla smrť, ak by dovolili, aby odsúdenec unikol smrti. Títo vojaci si boli Ježišovou smrťou takí istí, že sa ani nenamáhali polámať mu nohy. Vrazili mu do tela kopiju a vyšla krv a voda (to sa deje, keď srdce prestane biť), to bol pre nich nevyvrátiteľný dôkaz.

Môžeme veriť, alebo zavesiť svoje pochybnosti na nejakú krehkú teóriu. Ale Ježišova smrť a vzkriesenie znamená, že jedného dňa budeme všetci stáť pred Bohom a niesť zodpovednosť.

https://www.harvest.org