„A teraz, čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.“ Ž 39:8

More narážalo na skaly v obrovských mohutných vlnách. Všade boli blesky, ozývalo sa hrmenie, fúkal vietor; no malý vtáčik i naďalej spal hlbokým spánkom v pukline skaly, s hlavou pokojne uloženou pod krídlom. Toto je pokoj – schopnosť spať uprostred búrky! V Kristovi sme uvoľnení a pokojní aj uprostred zmätku, nejasností a zložitosti života. Búrka vyčíňa, no naše srdcia sú pokojné. Nakoniec sme našli pokoj!

Modlitba dňa

Vďaka Ti, drahý Pane, za nádej, ktorú mám v Tvojej všetko obklopujúcej večnej láske.

Billy Graham Evangelistic Association