Rumunsko: Joana Mindrutz

Dal si mi život, milosť a tvoja starostlivosť strážila môjho ducha.“ Jób 10:12

Joana Mindrutz mnohých prekvapila svojím činom. Odvážne pristúpila k policajnému úradníkovi a vyhlásila: „Trpia tu šiesti Kristovi učeníci z Božieho vyvoleného ľudu. Chcem trpieť s nimi.“ Čoskoro už spievala s obvinenými, ktorých v ten deň zatkli – so židokresťanským kazateľom, jeho manželkou a štyrmi ďalšími väznenými kresťanmi.

Keďže rumunská vláda bola spojencom nacistického Nemecka, alarmujúcou rýchlosťou prenasledovala a vraždila Židov. No tento židokresťanský pár mnohí v Rumunsku poznali a milovali – bol to kazateľ Richard Wurmbrand a jeho žena Sabina.  

V deň súdu sa viacerí známi náboženskí vodcovia postavili na obhajobu Wurmbrandovcov, dúfajúc, že ich zásah ich oslobodí. No náhle sa obloha zaplnila sovietskymi vojenskými lietadlami a všetci, aj väzni, boli odprevadení do protileteckých krytov. Tam sa kazateľovi Wurmbrandovi podarilo za celú skupinu, vrátane sudcov, modliť. Jeho modlitba bola v skutočnosti zamaskovaným výkrikom za vieru a pokánie, a keď pominulo nebezpečenstvo a súd pokračoval, nastal zázrak.

Boh počas tejto krízy konal v srdciach sudcov a Wurmbrandovci boli zbavení viny! Jeden sudca dodal: „Polícia zatkla šiestich ľudí, no predo mnou teraz stoja siedmi. Zjavne v tom je chaos. Prípad je uzavretý!“  

V tom čase to bol jediný prípad, v ktorom boli Židia zbavení viny. Je to nevysvetliteľné. Neuveriteľné. Kedykoľvek Boh vstúpi do našej reality, Jeho stopy sú nezameniteľné. Niekedy sa udalosti udejú tak, že dokonca aj tí, ktorí sú len neveriaci pozorovatelia, priznajú, že niekto alebo niečo na nás dáva pozor. Možno sa o Ňom zmieňujú ako o „Mužovi tam hore“, ktorý na nás dozerá alebo ako o „strážnom anjelovi“. No ako kresťania vieme, že náš nebeský Otec je dostatočne mocný a starostlivý, aby spravil zázrak, keď to potrebujeme. Mal si to privilégium byť svedkom Božieho zásahu vo svojom živote alebo v živote blízkeho? Stráv dnes nejaký čas tým, že poďakuješ Bohu za zakročenie v tvojom živote.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.