List Galatským 5:13 „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“

 

Po týchto veršoch nasledujú rady a príkazy týkajúce sa morálneho správania. Apoštoli totiž, po tom ako prezentovali učenie viery, mali vo zvyku toto učenie doplniť o príkazy ako žiť. Nimi vyzývali veriacich, aby si navzájom preukazovali skutky zbožnosti. A kým rozum do istej miery chápe časť tohto učenia, o náuke viery nevie nič. A teda, aby nebola podporovaná predstava, že kresťanské učenie ruší morálne správanie a je proti vládnym predpisom, apoštol vyzýva veriacich, aby robili dobré skutky a aby žili viditeľne čestným spôsobom života, aby si preukazovali lásku, žili svorne atď. Práve preto nemá svet dôvod obviňovať kresťanov z toho, že rušia dobré správanie, že rušia verejný pokoj, poctivosť a pod. V skutočnosti totiž učia dobrému správania a všetkým cnostiam lepšie ako ktokoľvek iný, či už filozofi alebo politickí vodcovia, a to preto, že kresťania k tomu všetkému pridávajú vieru... Satan nabáda na učenie viery, a to tak, že slobodu, ktorou nás Kristus oslobodil, dovedie do bodu, kde sa mnohí podriaďujú telu

 

Toto zlo je celkom rozšírené... Telo totiž nerozumie absolútne ničomu z učenia milosti, menovite, že nie sme ospravedlnení skutkami ale vierou samotnou a že zákon na nás nemá nárok. Preto telo toto učenie prekrúti na svojvoľnosť hneď ako ho začuje a príde k takémuto záveru: ak sme bez zákona, môžeme žiť ako sa nám zachce: nechceme konať dobro, čokoľvek dávať chudobným, a už vôbec nechceme trpieť. Neexistuje zákon, ktorý by nás mohol k niečomu donútiť alebo nás zväzovať... Ako sme teda už povedali, aby kresťania túto slobodu nezneužívali, apoštol ich telá zväzuje otroctvom, ktoré zahŕňa vzájomnú lásku. Kresťania by mali pamätať na to, že vďaka Kristovi je ich svedomie pred Bohom zbavené kliatby zákona, hriechu a smrti, ale že sú tiež otroci podľa tela. Tu, v tele, máme v láske slúžiť jeden druhému, podľa príkazu, ktorý nám dal Pavol.

 

Luther, St. Louisské vyd., 9:656-659 Luther Through the Church Year, Lutheran Press, Minneapolis 2016 (Luther počas cirkevného roka)