fbpx
TAG:
nissen

Buď horlivý až do konca – 27. marec

"Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli..." List Židom 6:11 — 12 Živý kresťan je neustále vystavený útokom satana. Ten niekedy prichádza s revom, inokedy sa k nám zakráda. Zrejme...

prečítajte si viac

Ukrytý v Božej milosti – 21. marec

"V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila." Izaiáš 30:15 Hriech vedie k nepokoju. Hriešnik je ako rozbúrené more v neustálom pohybe. Niečo sa musí neprestajne diať. Život sa stáva honbou za zážitkami a zábavou. V týchto veciach však...

prečítajte si viac

On zachoval môj život – 15. marec

Satan má obrovskú armádu duchov a mnoho útočných zbraní. Útočí v každom čase a zo všetkých strán. Človek sa nikdy nemôže cítiť bezpečne — a najmenej vtedy, keď sa satan dlho skrýva. Vtedy zbiera sily na útok. Prejdem úspešne životom alebo skončím v ohnivom jazere s...

prečítajte si viac

Potrebujeme vidieť Baránka – 10. marec

"Vtedy mi povedal jeden zo starších: Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí! Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý." Zjavenie Jána...

prečítajte si viac

Vzácna viera – 4. marec

"tým, ktorí... dosiahli vieru rovnocennú s nami." 2. list Petra 1:1 Naša viera je vzácna. Je to najväčší a najcennejší dar, ktorý nám Boh dal. Preto si na ňu musíme dávať pozor. Musíme urobiť všetko, aby sme si ju zachovali. Nemôžeme Boha uctiť viac, ako keď v Neho...

prečítajte si viac

Božie slovo – 26. február

...a zachovali Tvoje slovo. Evanjelium podľa Jána 17:6 Nie je ťažké upriamiť pozornosť na Ježišových učeníkov. Ich život nepochybne poznačil hriech. Napriek tomu zanechali všetko a nasledovali Ježiša. Vytrvali s Ním v Jeho ťažkostiach. Museli mnoho obetovať, aby mohli...

prečítajte si viac

Je dokonané – 19. február

Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu). Evanjelium podľa Jána 19:30 Potom pozrel hore a povedal: „Dokonané!" Lepšie slová nikto nikdy nepovedal. On mal nárok vysloviť ich. Nemohol klamať. Na základe toho sa môžeš spoľahnúť na...

prečítajte si viac

Zlomený zákonom – 16. február

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný. List Galatským 2:19 Život nezanikne. Vôbec už nie život samotný. Snaží sa prežiť početnými spôsobmi. Boží zákon je Božia svätosť vyjadrená slovami. Zákon nepozná hranice. Vyžaduje...

prečítajte si viac

Falošní proroci – 12. február

Varujte sa falošných prorokov... Po ovocí poznáte ich. Evanjelium podľa Matúša 7:15 — 16 Keď Ježiš hovorí, aby sa varovali falošných prorokov, prihovára sa svojim učeníkom. Falošní proroci sú nebezpeční pre neveriacich aj veriacich. V starej prirodzenosti kresťana je...

prečítajte si viac