fbpx
TAG:
Laurie

Cesta k radosti – 30. marec

„… pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ Ž 16:11 V celom Písme vidíme, ako Boh používal mužov a ženy v chodbách moci, aby ovplyvňovali vodcov. Daniela odviedli spolu s ostatnými Izraelitmi do babylonského zajatia,...

prečítajte si viac

Požehnanie z toho, že povieš nie – 24. marec

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“  Jk 1:12 Oskar Wilde povedal: „Dokážem odolať všetkému okrem pokušenia.“ Keď sa idem niekam najesť, vždy poviem nie na dezert. Ale keď...

prečítajte si viac

Skúška búrkou – 18. marec

„… trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách;“ 2K 11:25 Neviem, či ste niekedy stroskotali. Ja nie. No apoštol Pavol stroskotal trikrát. Timoteovi napísal: „Primkni sa ku svojej viere v Krista...

prečítajte si viac

Uprostred búrky – 12. marec

„Ajhľa, všetko som to videl na vlastné oči, počul som na vlastné uši a pochopil som to.“  Job 13:1 V priebehu rokov som znovu a znovu kázal niektoré pravdy. Hovoril som niektoré vtipy príliš často.  Vravel som ľuďom veci, o ktorých som...

prečítajte si viac

Vyčerpaní búrkou – 8. marec

„Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali.“  Mt 14:26 Plavčíci vedia, že je nebezpečné zachraňovať niekoho, kto sa topí,  lebo ľudia majú tendenciu panikáriť. . Nejeden plavčík prišiel o život, keď ho utopil...

prečítajte si viac

Mešká Boh niekedy? – 27. február

„A keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dul protivný vietor,  prišiel k nim o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť.“ (Mk 6:48) Keď učeníci bojovali so zúrivou búrkou na Galilejskom jazere, pravdepodobne si mysleli: „Kde je Ježiš?“ On ich...

prečítajte si viac

Ochraňujúce búrky – 24. február

„Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy… Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim.“ (Mt 14:22,24) Schyľovalo sa k problému. Ježiš práve nakŕmil päťtisíc ľudí...

prečítajte si viac

Napravujúce búrky – 20. február

„Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša.“ (Jon 1:3) Keď Boh povolal Jonáša, aby šiel a priniesol správu o pokání...

prečítajte si viac

Dymové signály do neba- 17. február

„… vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť“ (Jak 1:3) Pastor a autor Chuck Swindoll vravel príbeh o mužovi, ktorý stroskotal na neobývanom ostrove. Dôkladne si vystavil malý prístrešok, ktorý ho chránil pred nepriazňou živlov a kde si mohol...

prečítajte si viac