Otec v nebi - 2. júl

„Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“ Mt 6:9

Vyrastal som bez otca. Moja mama sa vydala a rozviedla sedemkrát a pomedzi to mala mnohých priateľov. Zdalo sa, že sa jej páči prechádzať zo vzťahu do vzťahu, ak to tak chcete nazvať, a vravela mi, aby som týchto mužov volal ocko.

Asi po treťom mi to zovšednelo. Mama ma predstavila úplne cudziemu človeku a povedala: „Toto je tvoj nový otec. Volaj ho ocko.“ Ale ja som nechcel volať týchto chlapov otcom okrem muža menom Oscar Laurie. Správal sa ku mne tak, ako by sa mal správať otec k synovi.

V tom, čo je známe ako modlitba Pánova v Matúšovi 6, povedal Ježiš učeníkom: „Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“ (verš 9). Toto bola pre Žida prevratná myšlienka. Židia v prvom storočí Boha nenazývali „Otcom“. Popravde, Jeho meno si tak ctili a vážili, že by ho ani nevyslovili.

V celom Starom zákone je Boh označený ako „Otec“ menej než sedemkrát. Ak sa tak označuje, je to buď nepriamo, alebo pomerne neurčito. Takže, keď Ježiš označil Boha ako svojho Otca, bol obvinený z rúhania.

Ježiš nám dovoľuje viac než to – nabáda nás, aby sme sa modlili: „Otče náš, ktorý si v nebesiach.“ Náš nebeský Otec je iný ako naši otcovia na zemi. Otcovia a mamy môžu svoje deti nechať v kaši. A deti sklamať rodičov. Všetci to druhým z času na čas robievame.

Žalmista Dávid, ktorý vedel, aké je to mať otca, ktorý ho nemiluje, povedal o Bohu, že On je „Otcom tým, čo nemajú otca“ (Ž 68:5). Boh Ti bude takým Otcom.

https://www.harvest.org

Čo urobil Boh - 1. júl

„Večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.“ Iz 54:8

Ak je Boh všemocný a milujúci, zdá sa byť nezlučiteľné, že dovolí, aby bol niekto zatratený. Tu opäť zjednodušujeme, lebo nerozumieme Božej povahe. Boh nemôže ísť proti vlastným zákonom a proti svojej prirodzenosti. Je svätý. Nedokáže vo svojej prítomnosti zniesť hriech. Stvoril nás slobodných, aby sme si vybrali, ako budeme žiť. Pozýva nás, aby išli k Nemu, no necháva nám slobodu usilovať sa o svoje ciele s ich prirodzene tragickými dôsledkami. Povrchne vravievame: „Milujúci Boh by iste nedovolil, aby bol zatratený človek, ktorého miluje. To predsa nemôže.“ Ani zďaleka to nedovolil – Boh spravil všetko, čo mohol, aby tomu zabránil! Hovorme o láske!“ Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal…“ To je dobrá správa. Pre to, čo Boh z lásky pre nás urobil, nemusíme byť zatratení.

Modlitba dňa

Všemocný Bože, vo svojom živote zakúšam Tvoju veľkodušnú lásku, keď žijem každý deň skrze milosť Tvojho Syna Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

Milovať jeden druhého - 30. jún

A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám (ekumenický preklad) (1Tes 3:12)

Jedným z narastajúcich psychologických problémov, ktorému v dnešnej dobe ľudia čelia, je samota. A preto má veľký význam služba, ochota počúvať iných, byť dobrý poslucháč. Mnoho ľudí netúži len po tom, aby boli milovaní, ale aj po tom, aby mali niekoho, kto ich bude počúvať. Keď milujeme Boha z celého svojho srdca, potom dokážeme milovať svojho blížneho. To, čo dnešní ľudia najviac potrebujú nie je viac vedy, technologického rozvoja, vyučovania, vedomostí, moci, dokonca ani viac kázania − najväčšou potrebou, akú dnes vo svete máme, je láska. A jediným zdrojom lásky je nadprirodzené konanie Ducha Svätého, ktorý premieňa životy.

Láska, ktorú dáva Boh, nie je obyčajná láska. Láska k našim blížnym, nevychádza z nás, je to Boh, ktorý miluje cez nás. Ak sme ochotní milovať svojich blížnych, Boh nás obdarí svojou lásku.

Modlitba dňa

Milujem ťa, Ježiš. Ako často beriem tvoj nesmierny skutok lásky pre mňa na kríži za samozrejmosť. Pomôž mi udržiavať môj zrak upretý na Teba, aby som sa cez tvoj dokonalý príklad mohol priblížiť k svojim blížnym.

Billy Graham Evangelistic Association

Praktizovanie viery - 29. jún

„A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“ (Mt 13:58)

Je pre mňa zaujímavé, že Ježiš vo svojom rodnom meste Nazarete kvôli nevere neurobil žiaden zázrak. „Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ je u Neho taká múdrosť a divy? Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A či Jeho sestry nežijú všetky medzi nami?  Odkiaľ teda má všetko toto?“ (Mt 13:54-56) Inými slovami: „Ježiša poznáme odmalička. Zvykol pracovať v tesárskej dielni svojho otca. Takže on je Mesiáš? No nie. Neveríme tomu.“ Biblia nám vraví, že sa tam neudiali žiadne zázraky.

List Židom 11:6 nás napomína: „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“

Biblia hovorí príbeh o žene, ktorá trpela na krvotok. Všetky svoje peniaze minula na lekárov, no zbytočne. Verila, že keby sa len dotkla Ježišovho rúcha, uzdravil by ju. Preto keď Ježiš prechádzal mestom, načiahla sa cez dav a dotkla sa lemu Jeho rúcha. Ježiš sa zastavil, dav sa rozostúpil a ona tam stála.

Chcel Ježiš túto ženu pokarhať? Nie, chcel ju pochváliť. „On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ (L 8:48)

Žena svoju vieru praktizovala. My musíme robiť to isté. Ľudia vravia veci ako: „Mne sa to nikdy nestane“ alebo „Boh by to nikdy neurobil.“ Pravdepodobne by to neurobil. No potom niekto iný môže povedať: „Modlím sa za to. Pýtam sa na to Pána.“ Tu vstupuje viera. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu.

https://www.harvest.org

Čo je modloslužobníctvo? - 28. jún

„kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10:33)

Čo je modloslužobníctvo? Je to čokoľvek, čo sa stavia medzi nás a Boha. Józue svojmu ľudu povedal, že ich národ bude zničený, ak budú pokračovať v modloslužbe a ich duše budú naveky zatratené. Vyzval ich: „…vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť,  či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate.  Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ A čo my? Sme na tom ako Józue? Podporíme ho, i keď nevieme, čo nás to bude stáť? Vyzývam dnes všetkých – rozhodnite sa komu budete slúžiť. Naša rodina za nás rozhodnúť nemôže. Nemôžu tak spraviť ani naši priatelia. Boh je veľký Boh, ale dokonca ani On nemôže urobiť rozhodnutie za nás. Môže nám pomôcť, ale rozhodnutie je na nás. Musíme sa rozhodnúť sami.

Modlitba dňa

Pane Ježiši Kriste, odstráň z môjho života modly, aby som mohol úplne a celý slúžiť Tebe, môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Vytrvalostný tréning - 27. jún

„Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jk 1:2-3)

Často si zbožne želáme, aby sme mali prospech z cvičenia, kým by sme oddychovali v nejakom pohodlnom kresle. Nič také však neexistuje. Rovnako, keď bežíme v pretekoch života, nemôžeme sedieť. Nemôžeš behať a zároveň nehybne stáť. Ak sedíš, nebežíš. Ak bežíš, nesedíš.

Tak ako sa sval spevňuje používaním, ako je zničený a vybudovaný, tak sa upevňuje a upadá aj naša viera.  Jakub v prvej kapitole hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“

Boh bude skúšať našu vieru pre naše vlastné dobro. Viem, že by sme chceli mať bezstarostné životy. Viem, že by sme chceli mať životy bez pokušení. Hovorí sa, že jeden kresťan, ktorý bol pokúšaný, je hodný tisíc kresťanov, ktorí pokúšaní neboli. Takisto sa hovorí, že kresťania sú vo veľkej miere podobní čajovým vreckám. Pokiaľ ich neponoríš do horúcej vody, nevieš, akí v skutočnosti sú.

Viera rastie so skúškami. Zober si napríklad Abraháma. Pán ho začal skúšať tým, že mu povedal, aby opustil svoju krajinu. Neskôr mu Boh prikázal, aby vzal svojho syna Izáka a položil ho na oltár. Začal jednoduchým testom a pokračoval náročnejším.

V našich životoch kresťanskej viery budeme prechádzať sériami skúšok. Každá jedna z nich nás posilní. Áno, skúšky budú naberať na náročnosti. Avšak my budeme silnejší, pretože Boh nás formuje do tvaru pre väčšie výzvy a príležitosti. Všetko je príprava na niečo ďalšie.

https://www.harvest.org