Živé epištoly - 24. september

„Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.“ (Žid 11:4)

Keď sa rozhodneš kráčať s Ježišom ako by si mal, nie každému sa to bude páčiť. Možno máš nezhodu s neveriacim manželom alebo manželkou. Možno máš rozpor so spolupracovníkmi a priateľmi. A niekedy môžu ľudia, ktorí sami prehlasujú, že sú kresťania, povedať, že sa z teba stáva trochu príliš „fanatický“ kresťan.

Potrebujeme vykročiť vo viere. Nie vždy je to najľahšia vec a môže sa stať, že si život vo viere bude vyžadovať obete. Viera ale znamená počúvať Boha bez ohľadu na okolnosti.

Keď chcel Mojžiš vyslobodiť Izraelcov z Egypta, nahnevali sa na neho. V podstate povedali: „Mojžiš, čo tu vôbec robíš? Mali sme dobrý život, celý deň sme pracovali na horúcom slnku, pričom nás Egypťania šľahali bičom. A tu sa zjavíš ty, so svojimi veľkými myšlienkami viery a vyvedenia nás odtiaľto na nejaké miesto, o ktorom sme nikdy nepočuli. Teraz je náš život náročnejší. Faraón nám berie slamu, čím je pre nás vyrábanie tehál ešte ťažšie. Odíď odtiaľto!

Proti ľuďom, ktorí vykročia vo viere sa postaví opozícia. Len sa pozri, čo sa stalo Ábelovi. Vykročil vo viere a jeho brat, Kain, ho zabil. Boží súd však Kaina dobehol.

Medzitým to Ábel dotiahol do Siene veriacich ako človek, ktorý skutočne zmenil svet. Citovaný verš z listu Židom vraví: „Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.“ V Biblii nie sú zaznamenané žiadne Ábelove slová. Napriek tomu Biblia vraví, že aj keď je mŕtvy, stále hovorí.

Niekedy tvoj život hovorí za teba. A niekedy je tvojou kázňou to, čo robíš. Hovorí sa, že kresťania sú živými chodiacimi listami, ktoré napísal Boh a čítajú ich ľudia. Aké posolstvo zanecháš?

https://www.harvest.org

Dokonalý pokoj - 23. september

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...“ Jn 14:27

Ježiš povedal: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ Kde začína tvorenie pokoja? Ako sa môžeme stať mierotvorcami? Môžeme v sebe nájsť vnútorný pokoj? Freud hovorí, že pokoj je len mentálny postoj. Odhoďme svoje fóbie, zbavme sa svojich neuróz a „bingo“ – zakúsime vyhľadávaný a vytúžený pokoj. Vážim si psychológiu pre to, čo dokáže. Nepochybne mnohým pomohla. Určite to však nie je uspokojivá náhrada za Boží pokoj. Ak psychológia nebude počítať s Bohom, napokon uvidíme, ako sa psychológovia liečia navzájom. Pokiaľ nemáme pokoj s Bohom, nemôžeme hovoriť o pokoji. Biblia hovorí: „On je náš pokoj.“

Modlitba dňa

Balzam Tvojho pokoja mi zaplavuje dušu a ja Ťa pokorne chválim, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Nie zábavná záležitosť - 22. september

„Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa.“ (Iz 59:19)

Verím tomu, že žijeme v posledných časoch. Všade naokolo jasne vidíme naplnenie biblických proroctiev. Biblia nám vraví, že jeden zo znakov posledných časov bude nárast diabolských aktivít. Veci pôjdu od zlých k horším a budú to časy, kedy zlo bude na vzostupe.

Keď nahodíš tému diabla a démonov, niektorí ľudia sa ti vysmejú. Diabla vidia ako nejaký druh mýtickej a karikaturizovanej postavy. Avšak podľa Biblie je diabol veľmi skutočný. Ak tomu neveríš, potom svoj život úplne odovzdaj Ježišovi Kristovi a tak zistíš, aký skutočný je. S rovnakou istotou ako je Boh na nebi, je na zemi diabol, ktorý ťa chce zničiť.

Keď sa zamýšľame nad jeho mocou a schopnosťami, v istom smere to môže byť odrádzajúce, ale dobrou správou je, že „Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa.“ (Iz 59:19)

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa pohrávajú s vecami, ktoré môžu mať démonický vplyv, dokonca ovládnutie a ktorí sa z toho vysmievajú. Zahrávajú sa so spiritistickou doskou „Ouija“ alebo každý deň čítajú horoskopy. Myslia si, že je vtipné zavolať veštici či jednej z nespočetných služieb, kde  ľudia údajne predpovedajú tvoju budúdcnosť.

Niektorí ľudia by povedali: „Greg, zmierni. Berieš tieto veci príliš vážne. Nijako to neškodí!“ Tieto veci sú reálne. Môžeme sa z toho vysmievať. Môžeme si myslieť, že je to vtip. Nie je to však vtip. S týmito vecami sa nezahrávaj. Buď opatrný. Buď ostražitý. Diabol je nažive, má sa dobre a pracuje. Nášho nepriateľa musíme brať vážne.

https://www.harvest.org

Tajomstvo Božej lásky - 21. september

Miloval som ťa večnou láskou...“ Jer 31:3

Žiadna ľudská skúsenosť nemôže v plnosti odhaliť Božiu spravodlivosť, ktorú počala Jeho večná láska. Tajomstvo Božej lásky sa nedá pochopiť ani vysvetliť. Podobne ako tajomstvo slnečného tepla a svetla. Nedokážeme ich zmerať či objasniť, a predsa by sme bez nich nemohli žiť. Keď Pavol písal o tajomstve úplnej spravodlivosti, povedal: „Ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu... ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú“ (1K 2:7, 9). Je úžasné, čo v nás Boh už vykonal. Jeho práca však len začala. Pre všetky svoje deti má úžasnú, napínavú a vzrušujúcu budúcnosť.

Modlitba dňa

Moja obmedzená myseľ nemôže uchopiť všetko, čo máš uchované pre tých, ktorí Ťa milujú, no to mi nevezme radosť a očakávanie na to, čo všetko Tvoja láska pripravila pre večnosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Nasledovanie Jeho vedenia - 20. september

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

Biblia hovorí príbeh o Gideonovi, ktorého Boh povolal viesť Izrael do boja. Gideon sa však obával. Nebol si istý, či to bola Božia vôľa, hoci k nemu prehovoril anjel. Gideon si preto žiadal potvrdenie. V podstate povedal: „Ak si to skutočne Ty, Pane, tak nech zajtra ráno, keď je rosa zvyčajne na zemi, nech je na tomto rúne. Ak bude rúno mokré a zem suchá, budem vedieť, že je to Tvoja vôľa.“

Nasledujúce ráno, presne ako Gideon žiadal, bolo rúno mokré a zem suchá. Ak si počul výraz „prestrieť pred Bohom rúno,“ tak pochádza z tohto príbehu.

Jeden zo spôsobov, akým k nám Boh prehovára, je cez okolnosti. Keď vnímam, že ma Boh vedie, verím, že to potvrdí aj okolnosťami. Pavol v Druhom liste Korintským 2:12 napísal: „Keď som prišiel do Troady zvestovať evanjelium Kristovo, a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi,“  Myšlienka je, že okolnosti sa urovnajú.

Ďalší spôsob, akým k nám Boh prehovára je cez Jeho pokoj. List Kolosenským 3:15 vraví: „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach…“ Pojem „rozhoduje“ nesie význam rozhodcu, ktorý na ihrisku robí rozhodnutia. Inými slovami, Boží pokoj môže byť v našich srdciach rozhodcom.

Keď hľadáme Božiu vôľu, najprv si chceme byť istí, že naše rozhodnutia robíme na základe Božieho Slova. Potom sa modlíme, aby Pán otvoril dvere, čo je potvrdenie cez okolnosti. Následne prosíme o Boží pokoj. Ak vo všetkých uvedených krokoch nachádszame zhodu, potom sme na správnej ceste poznať Božiu vôľu.

https://www.harvest.org

Vyvolení Boží - 19. september

„Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť.“ Kol 3:12

Moderní spisovatelia zobrazujú pesimizmus tejto doby a mnohí z nich v zúfalstve vyhadzujú ruky do vzduchu a hovoria: „Neexistuje odpoveď na dilemu človeka.“ Hemingway raz povedal: „Žijem vo vákuu, ktoré je osamelé ako obal elektrónky, keď sa jej vybijú baterky a neexistuje prúd, do ktorého by sa dala zapojiť.“ Eugene O´ Neil v diele Cesta dlhého dňa do noci reprezentuje filozofický postoj tej doby. Hovorí: „Jediným zmyslom života je smrť.“ Hemingwayovi a O´Neilovi, ktorí tu už nie sú, odkazujem, že „život je oveľa viac, než len smrť.“ Život je oveľa viac ako len elektrónka, ktorá potrebuje zapojiť. Ježiš nás naučil dôstojnosti a dôležitosti toho byť osobou. Boh nás na túto zem postavil so zámerom, a tým zámerom je byť v spoločenstve s Ním a oslavovať Boha.

Modlitba dňa

Milujúci Otče, Tvoja láska, ktorú pre mňa máš, prekračuje beznádej tohto života a dáva mi zmysel, ktorý tak zúfalo potrebujem.