Veterán nie rachotina - 30. marec

„Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti,  ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou! (Mal 2:14)

Milujem staré opravené autá. Keď vidím, ako sa naokolo premáva dokonale opravený Chevrolet z roku 1967, je to pre mňa krása na kolesách.

Premýšľaj o svojom manželstve ako o aute. Svoje auto musíš udržiavať. Musíš ho natankovať. Musíš do neho vliať olej. Musíš ho niekedy zobrať do servisu, aby ho vyladili a z času na čas mu vymenili gumy.

Vždy je dobrý nápad svoje manželstvo a život prehodnotiť a opýtať sa: „Robím niečo, čo ubližuje môjmu vzťahu s mojím životným partnerom? Venujem pozornosť tomu, keď mi Cathe hovorí: „Nepáči sa mi, keď robíš toto. Znepokojuje ma to.“

Mne sa to môže zdať nepodstatné. Môžem to pustiť z hlavy a povedať: „Je to smiešne.“

Ale ak to znamená niečo pre ňu, potom by to malo znamenať niečo aj pre mňa. To isté platí pre ňu.

Ty a tvoj životný partner sa v týchto oblastiach potrebujete počúvať a prehodnocovať ich. Existuje nejaký iný vzťah, kariéra či služba, ktorá sa pre teba stáva dôležitejšou než tvoja prvotná služba, ktorá je slúžiť svojmu životnému partnerovi a svojim deťom? Ak áno, potrebuješ si znova určiť priority a zreorganizovať veci podľa toho, čo hovorí Biblia.

Stať sa jedným telom je udalosť. Je to tiež proces. Ak si v manželstve, v podstate ste jedno telo. Zaberie ti však celý život, aby si na to prišiel. Cathe a ja sme si v poslednej dobe uvedomili, že máme spoločné myslenie, ktoré funguje. Chce to čas − veľa času − spoznať človeka a zvyknúť si na vzťah.

Účelom nie je vymeniť svojho partnera za jeho nový model. Skôr je to o pracovaní na premene svojho manželstva na veterán, ktorý ostane na ceste navždy.

https://www.harvest.org

Boh je láska! - 29. marec

„Miloval som ťa večnou láskou…“ (Jer 31:3)

Ako čítam Bibliu, vidím, že láska je hlavnou a dominantnou Božou vlastnosťou. Prisľúbenia Božej lásky a odpustenia sú tak skutočné, tak isté, tak pozitívne, ako ich len ľudské slová dokážu vypovedať. Avšak úplná krása oceánu sa nedá pochopiť, pokiaľ ju človek neuzrie. Rovnako je to s Bohom. Pokiaľ skutočne nezažiješ Božiu lásku, pokiaľ nie si jej držiteľom, nikto ti jej divy nedokáže opísať.

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nemenná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by to nebolo z Božej lásky, nikto z nás by nikdy nemal šancu v budúcom živote. Ale Boh je láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Modlitba dňa

Keďže sa poznám, Pane, vedomie Tvojej lásky a odpustenia ma nikdy neprestane udivovať. V tomto vedomí mi pomôž ostatným hovoriť, že táto láska patrí aj im, ak k nej načiahnu svoju ruku.

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovný boj - 28. marec

„Nech pokoj Boží rozhoduje vo vašich srdciach…“ (Kol 3:15)

Keď sa dôkladne pozrieme na problémy, ktorým v dnešnom svete čelíme, zistíme, že každý z nich predstavuje vnútorný problém a problém temnej stránky ľudského ducha. Z tisícov listov, ktoré dostávame, je zrejmé, že veľká časť populácie čelí hlbokým osobným problémom. Líšia sa od človeka k človeku, ale existujú a všetky sú vnútornými problémami.

Áno, sme ľudia, ktorí si podrobili vesmír, no hrozí nám, že prehráme boj ducha. Je tu však riešenie − milióny ho už dosiahli −, a to riešenie je v Ježišovi Kristovi. On vyhlásil: „Svoj pokoj“ − svoju voľnosť, svoju slobodu − „vám dávam“ (J 14:27).

Ak dnes otočíme reflektor pravdy na temnú stránku ľudského ducha a necháme Ježiša Krista, aby vládol v našich životoch, svitne nám nový deň. Odovzdaj svoje vnútro Jemu.

Modlitba dňa

Ako často som hlboko vo svojom vnútri zranený, Pane, ale vedomie Tvojej lásky a súcitu mi prináša nádej a pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Šťastní dokonca aj po - 27. marec

„Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť.“ (Ž 119:165)

Žasnem, ako ľudia vedia byť posadnutí svadbou, ale na manželstvo zabúdajú. Najdôležitejšia vec nie je svadba, ale manželstvo.

Ak vidíš silné a úspešné manželstvo, nestalo sa to náhodou ani automaticky. Ak je manželstvo silné a úspešné, je to preto, že obaja z dvojice na ňom pracujú. Muž má svoju časť a žena zase svoju.

Je možné mať manželstvo, v ktorom dvojica žije šťastne až do smrti? Myslím, že by sme mali ustúpiť od rozprávky a frázu trochu zmeniť. Môžeš žiť šťastne dokonca aj po… ak buduješ svoje manželstvo na správnom základe.

Boh má pre manželstvo plán, a ak ho budeme robiť Jeho spôsobom, môže ho požehnať. List Efezským nás v 5:31-33 vracia späť na úplný zašiatok: „Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev.  Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.“

Boh nám dal pre život manuál s inštrukciami, ktorý zahŕňa jeho návod na manželstvo, rodinu a vychovávanie detí − a tiež na slobodný život. Tento manuál s inštrukciami sa volá Biblia a my potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo hovorí.

Keď budeme voči Božím pravidlám a zákonom ľahostajní, zaplatíme za to svoju cenu. Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny. Boh nám dal pre manželstvo a rodinu svoju predlohu a čím ďalej od nej zájdeme, tým horšie to bude.

https://www.harvest.org

Pravá láska - 26. marec

„… spojením v láske…“ (Kol 2:2)

Tisíce mladých párov žijú v manželstve bez lásky, pretože im nikdy nikto nepovedal, čo je pravá láska. Som presvedčený, že potrebujeme čítať 13. kapitolu Prvého listu Korintským, v ktorej nám apoštol Pavol podáva definíciu lásky. Vraví: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.  Láska nikdy neprestane.“ Ak by dnes ľudia poznali tento druh lásky, miera rozvodovosti by rapídne klesla.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ak máme nesebecky milovať, potrebujeme vo svojich srdciach Tvoju lásku a odpustenie.

Billy Graham Evangelistic Association

Manželstvo by malo byť zámkou - 25. marec

„Ale nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie;  lebo čo je nad to, je od zlého.“ (Mt 5:37)

Niet pochýb, obzvlášť s pribúdajúcimi rokmi života, že je menej isté nájsť a udržať si životnú lásku s jedným človekom. Prieskum verejnej mienky z roku 2014 medzi 18- až 34-ročnými, ktorý vykonala organizácia USA Network drama Satisfaction ukázal, že 43 % opýtaných by podporilo beta marriage model − dvojročné testovanie vzťahov predtým, než by sa rozhodli pre záväzok alebo rozchod.

Rovnako 36 % respondentov podporilo model manželstva, v ktorom by sa páry zaviazali na určitú dobu v rozsahu od päť do tridsať rokov a na konci tejto lehoty by prerokovali či v manželstve ostať chcú alebo nie.

Ak si myslíš, že to má nejakú opodstatnenosť, dovoľ, aby som ti pomohol: Oba spomínané modely manželstva nebudú fungovať. Svojimi podmienkami sú predurčené na neúspech.

Úspešné manželstvo je úplný záväzok. Znamená to, že ho buď uzavrieš, alebo neuzavrieš. Ak si nie si istý, či si berieš správneho človeka, potom do manželstva nevstupuj. Bol to Benjamin Franklin, ktorý vyhlásil: „Pred manželstvom maj oči otvorené dokorán, a po ňom len napoly.“

Myslím si, že problém je v tom, že vstupujeme do manželstva s napoly privretými očami. Niekedy človek zmýšľa nasledovne: „Tento človek má veľa nedostatkov, no bude mojím projektom. Ja ho dám do poriadku.“ Dôležitá správa: Ak nemôžeš milovať niekoho takého, aký je, ak si myslíš že danú osobu zmeníš, tak potom zažiješ skutočný šok.

Príjdi na to v dostatočnom predstihu, pretože manželstvo by malo byť zámkou. Ak ešte nie si v manželstve − dokonca ak si zasnúbený −, a veci nefungujú, potom prikroč k rozchodu. Ak nie si ochotný urobiť záväzok, potom sprav všetkým láskavosť a ostaň slobodný.

https://www.harvest.org