fbpx
Čo chce Boh?

 

Mnohí sa pýtajú, čo chce Boh? Čo je Božia vôľa?
Neviem čo mám robiť.

Nuž:

1. Chce, aby si zdvihol hlavu.
Aby si sa prestal plaziť v prachu zeme za prestížou, a coolovým výzorom, zaslepovaný reklamou a konzumom. Chce, aby si vstal a pozrel sa ponad to všetko ďalej. Aby si pochopil že je tu Stvoriteľ. Už len udržať hlavu zameranú na Neho je veľká vec.

2. Chce, aby si bol dobrým poslom.
Keď si spoznal, že je tu Stvoriteľ, tak Mu predsa nebudeš robiť hanbu.

3. Chce, aby to na tvojom živote bolo vidno.
Človek toho nahovorí veľa. To, čomu skutočne veríš je vidno na tvojich činoch.

4. Chce, aby si bol vďačný.
Roznášaj nádej, radosť, úsmev. Prinášaj riešenia. Nebuď profesionálnym frflačom.

5. Chce, aby si žil múdro.
Aby si vedel rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Aby si budoval, nie ničil. Aby si bojoval za spravodlivosť a neustupoval zlu. Aby si prešiel od egoizmu k pomoci iným.

Je toho oveľa viac.
Ale aj týchto 5 bodov stačí na to, aby si sa nenudil.
Na každý pád, Boh určite nechce, aby si sedel na zadku a nerobil nič.

použité verše:
1. Mt 18, 14: Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých.
2. 1Tes 4,3: Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie.
3. 1 Pt 2, 15: Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí
4. 1Tes 5, 18: Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.
5. R 12,2: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Zverejnené: 18. februára 2015

Súvisiace články

Slavomír Slávik

riaditeľ, komunikátor, bloger
Má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed