fbpx
Tip na spoločnú aktivitu na prelome rokov
Túto aktivitu môžete absolvovať v rodine s deťmi, i v širšej rodine (my sme to absolvovali v širšej rodine s deťmi) alebo v menšom kolektíve (skupinka v cirkvi, kolegovia v práci, priatelia a pod.)
 
Napísal som si súbor otázok (viď nižšie) a rozdelil ich do troch kategórii: 1. otázky k minulému roku 2. otázky k nastávajúcemu roku 3. kategórie/oblasti (profesia, rodina, duchovný život, zábava, iné)
Pre ľahšiu orientáciu sme otázky rozstrihali na pásiky rôznej šírky (pomáhali mi deti), napr. č. 1 úzke pásiky, č. 2. stredne široké pásiky a č. 3 najširšie pásiky (kvôli lepšej orientácii, aby sa nám otázky nemiešali a vedeli sme ich na prvý pohľad rozlíšiť). Alternatívou je vytlačiť si tri skupiny otázok na tri rôznofarebné papiere, a bude to ešte lepšie, ale ja som nemal také papiere k dispozícii. Otázky sme dali do troch misiek (misky sme mali rôznofarebné, pre rýchlejšiu orientáciu). 
Ťahali sme si postupne zaradom otázky vždy nasledovným spôsobom: 
otázka z kategórie č. 1 (minulosť) + č. 3 (oblasti života), v ďalšom kole napr. č. 2 (budúcnosť) + č. 3 (oblasti života). 
 
Konkrétny príklad:
 
Čo ťa najviac potešilo? (otázka z kategórie č. 1 – minulosť) a oblasť rodina (č. 3 oblasti života). Dotyčný potom hovoril o tom, čo ho najviac potešilo v uplynulom roku v rodinnom živote. 
alebo
Kde si bol prvýkrát? (otázka z kategórie č. 1 – minulosť) a oblasť iné (č. 3 oblasti života). Dotyčný potom hovoril o tom, kde bol prvýkrát a mohol si vybrať sám, čoho sa to bude týkať, či tam bol služobne alebo na dovolenke a pod…
alebo
Čo by si chcel dokončiť? (otázka z kategórie č. 2 – budúcnosť) a oblasť duchovný život (č. 3 oblasti života). Dotyčný potom hovoril napr. o tom, že by chcel konečne prečítať celú Bibliu.
alebo
Akú máš najvúčšiu obavu? (otázka z kategórie č. 2 – budúcnosť) a oblasť zábava (č. 3 oblasti života). Dotyčný potom hovoril napr. o tom, že by chcel letieť balónom, ale zároveň bojí sa výšok. 
 
 
Výhody:
Každý sa nejako zapojí.
Každý je nútený premýšľať aj o otázke (podľa toho, čo si vytiahne), ktorej by inak možno nevenoval pozornosť. 
Nevýhody:
Nie je priestor na voľné a spontánne zdieľanie sa. 
Praktické tipy: 
Tip 1: Podľa počtu účastníkov dajte len 1-2 kolá alebo viac kôl otázok. Nás bolo cca 10 a tri kolá boli tak akurát. 
Tip 2: Použite túto aktivitu len ako icebreaker (prelomenie bariér) k následným spontánnym rozhovorom. 
Tip 3: Urobte napr. dve kolá takto štrukturovane a v treťom kole si môže každý vybrať voľne, o čom chce hovoriť. 
Tip 4: Použite tieto otázky na osobnú reflexiu vlastného života osamote a v pokoji. (Porovnaj blog Ako mať lepší rok ako vlani)
 
Otázky
 
č. 1 – minulosť/uplynulý rok
Čo ťa najviac potešilo?
Kde si bol prvýkrát?
Čo nové si sa naučil?
Čo si robil prvýkrát?
Koho nového si spoznal?
Čo bola najväčšia strata?
Za čo si vďačný?
Čo sa ti podarilo?
Na koho/čo si hrdý a prečo?
 
č. 2 – budúcnosť/nastávajúci rok
Čo by si chcel skúsiť v budúcom roku?
Kam by si chcel ísť?
Čo by si chcel dokončiť?
Akej výzve čelíš?
Akú máš najväčšiu obavu?
Čo sa chceš naučiť?
V čom sa chceš zlepšiť?
 
č. 3 – oblasti života
 
profesia
rodina
duchovný život
zábava
iné
 
Zverejnené: 9. januára 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed