fbpx
Prečo prišiel Ježiš? – II
Prečo prišiel Ježiš? – II
(biblické miništúdium)
 
Pri čítaní Biblie ma zaujalo, že sú miesta v evanjeliách, kde Pán Ježiš  priamo rôznym spôsobom hovorí o tom, prečo prišiel.  V predošlom blogu sme si všimli Ježišove výroky v synoptických evanjeliách (Matúš, Marek, Lukáš). Nižšie je niekoľko Ježišových výpovedí z Evanjelia podľa Jána, kde hovorí o svojom poslaní.
 
J 9:39  Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. 
Ježiš ako sudca. Zvyčajne Ježiša vnímame ako toho, ktorý bude súdiť svet v budúcnosti, na konce vekov. A tu hľa, istá časť Jeho súdu sa odohrala už počas Jeho pozemského pôsobenia. 
 
J 10:10  Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! 
Ježiš neprišiel, aby sa priživil na náboženstve. Neprišiel, aby človeku uškodil. Naopak, prišiel, aby sme mali skutočný život. Aby sme žili život, ktorý stojí za to žiť. Aby sme neživorili, ale žili naplno. 
 
J 12:27  Teraz je moja duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. 
Toto povedal krátko pred ukrižovaním. Počas posledného týždňa pred svojou smrťou. Bol si vedomý, že Jeho smrť je vyvrcholením Jeho poslania. 
 
J 19:30  Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal ducha (Bohu).  
Bol si vedomý, kedy sa Jeho poslanie naplnilo. Toto jedno Ježišovo slovo – dokonané – sa mi opakovane vracia. Kto z nás by nechcel na konci svojej pozemskej púte môcť takto v pokoji povedať, že jeho poslanie je naplnené? Žiadne: To už je koniec? Alebo: To je koniec?! Ale: Došiel som do cieľa. 
 
J 12:46 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. 
Tma reprezentuje všetko negatívne, čo si len vieš predstaviť. Svetlo naopak všetko pozitívne. Kľudne si do tej Ježišovej vety doplň konkrétne veci, ktoré ti v tejto súvislosti prídu na myseľ. Napr.: 
    Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v chaose, kto verí vo mňa.
    Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal dezorientovaný v živote, kto verí vo mňa. 
    Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v hriechu, kto verí vo mňa. 
    Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v sr****ch, kto verí vo mňa. (presne toto slovo použil apoštol Pavel vo F 3:8)
    Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v…………, kto verí vo mňa. 
 
J 5:43  Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 
Neprišiel vo svojom vlastnom mene, ale v mene nebeského Otca. 
 
J 16:28  Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.  
Opäť tá istá myšlienka. Ježiš neprišiel vo vlastnom mene, ale v mene nebeského Otca. On je Božím vyslancom., reprezentantom Boha. 
 
J 18:37  Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. 
Tie slová vyslovil Ježiš pred Pilátom. On prišiel vydať svedectvo o pravde. Na inom mieste Ježiš hovorí o sebe, že je Pravdou, cestou i životom… Evanjelista Ján hovorí veľa o Ježišovi a pravde. (por. J 14:6)
 
Ak chcete prečítať uvedené Ježišove výpovede v širšom kontexte, choďte myškou na biblický odkaz a po kliknutí sa vám otvorí na novej karte príslušná kapitola. 
 
Toto nie je vyčerpávajúci zoznam. Ak poznáte nejaký ďalší text, kde Pán Ježiš hovorí o svojom poslaní, kľudne mi napíšte na ondrej@evs.sk. Rád tu vaše postrehy doplním. Alebo môžeme diskutovať na Facebooku EVS, kde je tento článok zdieľaný.
 
Zverejnené: 1. marca 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed